četníctvo

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Zastaraný termín [?]

Oblasť: verejné právo
Definícia: vojensky organizovaný strážny zbor, po prvýkrát konštituovaný cisárskym nariadením č. 272/1849 s celorakúskou a teda aj uhorskou pôsobnosťou
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Poznámka: Bol určený na udržiavanie verejnej bezpečnosti, pokoja a poriadku na vidieku (keďže v mestách plnila tieto funkcie polícia). Označoval sa za súčasť c.k. armády, podliehal ministerstvu vojny a v určitých smeroch aj ministerstvu vnútra. Četnícke pluky sa vytvorili v r. 1850 a zaisťovali bezpečnostnú službu na území celej monarchie. Po vzniku ČSR v r. 1918 sa četníctvo stalo súčasťou jej bezpečnostných zložiek a jeho definitívnu podobu určoval zákon č. 299/1920 Zb. o četníctve. Otázkou zrušenia četníctva a prevedenia jeho personálu do Zboru národnej bezpečnosti (po vykonaní očisty) sa v r. 1945 zaoberala smernica MV č. 3700-26/6-45-V/4.