Česká astronomická spoločnosť

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Terminologická komisia Slovenskej astronomickej spoločnosti SAV a MŠ SR)

Oblasť: astronómia
Definícia: dobrovoľné združenie vedeckých, pedagogických, odborných a amatérskych pracovníkov z oblasti astronómie a záujemcov z verejnosti o astronómiu v Českej republike
Zdroj: Gajdoš, Š. – Koza, J. – Pittich, E.: Súpis termínov z astronómie (pokračovanie). In: Kultúra slova, 2008, roč. 42, č. 5, s. 267 – 288.

Synonymum: ČAS