individuálny výrobok

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, tovary a služby
Definícia: akýkoľvek jednotlivý výrobok určený pre zákazníka a riešiaci jeho problémy
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Príbuzné termíny: výrobok²