Hlavná stránka

Z STD
Verzia z 07:43, 21. január 2022, ktorú vytvoril JanaLevická (diskusia | príspevky)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Slovenská terminologická databáza

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenský národný korpus


Slovenská terminologická databáza (STD) obsahuje vyše 16 000 slovenských termínov a terminologických spojení na jednom mieste z 23 vedných disciplín a odborných oblastí (z astronómie, ekonómie, filozofie, fyziky, histórie, marketingu, medicíny, práva, šachu atď). Definície termínov, ako napríklad trestný čin, materské, periodická kométa, viedenská merica, pochádzajú vo väčšine prípadov zo spoľahlivých zdrojov, akými sú Zbierka zákonov, Základy demografie, Slovník demografických pojmov atď.

Bezplatná STD ponúka širokej verejnosti rýchlejší a jednoduchší prístup k odbornej slovnej zásobe v mnohých disciplínach, a zároveň umožňuje rýchlejšie šírenie nových termínov a pojmov. Okrem toho uľahčuje koordináciu a harmonizáciu terminológií, čo v konečnom dôsledku predstavuje úsporu času, financií a predovšetkým bezporuchovú odbornú komunikáciu.