prezident komory

Z STD
Verzia z 23:22, 30. apríl 2022, ktorú vytvoril Kristina.bobekova (diskusia | príspevky)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: štátna správa
Definícia: štatutárny orgán komory
Zdroj: Škultéty, P.: Verejná správa a správne právo. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2011.

Kontext: Prezidenta komory volí snem komory v súlade s volebným poriadkom. Prezident komory je pri výkone funkcie viazaný rozhodnutiami orgánov komory príslušných na rozhodovanie v danej veci. Prezident komory a) zastupuje komoru a koná za komoru navonok; b) zvoláva a vedie zasadnutia prezídia komory; c) vedie zasadnutia rady komory; d) predsedá zasadnutiam snemu komory. Prezidenta komory v čase neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností viceprezident komory. Prezident komory môže poveriť viceprezidenta, aby ho zastupoval aj v iných prípadoch v rozsahu jeho práv a povinností.
Zdroj kontextu: Škultéty, P.: Verejná správa a správne právo. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2011.
Príbuzné termíny: profesijné združenia, snem komory, rada komory, prezídium komory, disciplinárna komisia komory, kontrolný výbor komory