Jednota

Z STD
Verzia z 16:55, 6. december 2018, ktorú vytvoril Miroz (diskusia | príspevky)$7

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod
Definícia: družstvá a svojpomocné spolky, ktoré vznikli na princípoch dobrovoľnosti, vzájomnosti, samosprávy, spoločného vlastníctva a demokracie
Zdroj: PODĽA Viestová, K.: Teória obchodu. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2004.