troskový kužeľ

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: vulkanológia
Definícia: menší vulkán nadobúdajúci tvar kužeľa, ktorý je tvorený explozívnymi erupciami trosiek a pyroklastík
Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Sopka#Troskov.C3.A9_a_l.C3.A1vov.C3.A9_ku.C5.BEele In: Labová, Z.: Die slowakische und deutsche Terminologie der Vulkanologie - kontrastive Analyse. Banská Bystrica: UMB 2008

Kontext: Z ďalších pôvodne početných troskových kužeľov v oblasti Cerovej vrchoviny sa zachovali iba skromné zvyšky. Je to troskový kužeľ v oblasti Medvedej výšiny, ktorý pokračuje na území Maďarska, troskový kužeľ Ostrá (severozápadne od Hodejova) preniknutý bazaltovým nekom, troskový kužeľ Buda, od ktorého na severozápad smeroval, lávový prúd do oblasti Hodejova.
Zdroj kontextu: http://www.sazp.sk/slovak/periodika/enviromagazin/enviro2008/enviro5/11_mlady.pdf
Synonymum: troskový vulkán
Príbuzné termíny: štítový vulkán, bahenný vulkán, maar, dóm, kaldera
Cudzojazyčný ekvivalent: de: Schlackenkegel (der)
Poznámka: Jeho výška je oproti iným formám malá, obvykle sa stáva neaktívnym po krátkej dobe. Niekedy eruptuje len raz.