plastické trhaviny

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: polícia
Definícia: výbušniny, ktoré sa pôsobením vonkajších mechanických vplyvov ľahko a trvalo deformujú bez porušenia ich súdržnosti a výbušninárskych vlastností
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: výbušniny
Poznámka: Plastickosť umožňuje prispôsobiť trhavinovú nálož ničenému objektu a iniciovať ju z hľadiska žiadaného účinku na najvhodnejšom mieste.