dieťa

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: právo, trestné právo
Definícia: osoba mladšia ako osemnásť rokov
Zdroj: § 127 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon).

Kontext: Kto prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby navrhne dieťaťu mladšiemu ako pätnásť rokov osobné stretnutie v úmysle spáchať na ňom trestný čin sexuálneho zneužívania alebo trestný čin výroby detskej pornografie, pričom sám nie je dieťaťom, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
Zdroj kontextu: § 201a zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon).
Príbuzné termíny: bezbranná osoba, odkázaná osoba, osoba vyššieho veku, osoba blízka veku mladistvých, mladistvý
Poznámka: Dosiahnutie plnoletosti v tomto prípade nie je rozhodujúce pre posúdenie osoby ako dieťaťa (napr. dosiahnutie plnoletosti manželstvom). Dieťaťom sa v zmysle trestného práva spravidla chápe osoba obete trestného činu, nie osoba páchateľa, pretože páchateľ je trestne zodpovedný už dovŕšením 14-ho roku veku a teda po dovŕšení tohto veku sa rozumie "osobou mladistvou", nie dieťaťom. Výnimkou je napr. trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 201a Trestného zákona, ktorý môže spáchať len dospelý páchateľ.
URL: https://www.slov-lex.sk/zoznam-tezaurov/-/tezaurus/koncept/-SK-tezaury-1-2-koncepty-142