fyzická distribúcia

Z STD
Verzia z 20:43, 21. december 2018, ktorú vytvoril JanaLevická (diskusia | príspevky)$7

(rozdiel) ← Staršia verzia | Approved revision (rozdiel) | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, distribúcia
Definícia: činnosť orientovaná na plánovanie, realizá­ciu a kontrolu fyzického (hmotného) toku reálnych tovarov z miest ich produkcie/výroby do miest ich predaja konečným spotrebiteľom
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Kontext: Skladá sa z činností/fáz skladovania, vybavova­nia objednávok, dopravy, samotného predaja. Ak sa fyzická distribúcia (ako súčasť distri­búcie) rieši myšlienkou logistiky, pojem fyzická distribúcia sa zamieňa pojmom logistika; distri­búcia sa potom skladá z dvoch súčastí, a to (transakčnej) akvizičnej distribúcie (merchandising) a logistiky.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.
Cudzojazyčný ekvivalent: en: physical distribution