utečenec

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Oblasť: Migrácia, PRÁVO
Definícia: pozri definíciu synonyma

Synonymum: azylant
Poznámka: Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 54 stanovil, že kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa slovo utečenec, rozumie sa tým azylant.