spotrebiteľ

Z STD
Verzia z 12:44, 12. júl 2016, ktorú vytvoril Anonymous (diskusia)$7

(rozdiel) ← Staršia verzia | Approved revision (rozdiel) | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: ten, kto spotrebúva tovary a služby (používateľ)
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Marketing. Výklad pojmov. 2014.

Kontext: Pojmom spotrebiteľ sa označujú dva rozdielne druhy spotrebných jednotiek: individiduálny konečný spotrebiteľ (osobný spotrebiteľ) a organizácie ako spotrebitelia.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Marketing. Výklad pojmov. 2014.
Príbuzné termíny: ľudia, služba
Cudzojazyčný ekvivalent: en: consumer