reklama

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: každá platená forma nepersonálnej prezentácie a podpory myšlienok, tovaru alebo služieb, ktorú vykonáva identifikovateľný zadávateľ
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Marketing. Výklad pojmov. 2014.

Kontext: Definované sú tri druhy reklamy: informatívna reklama – používa sa pri uvádzaní nových druhov produktov na trh, zmene ceny, vysvetľovaní fungovania produktu alebo tvorbe imidžu firmy. V tomto prípade sa hovorí aj o imidžovej reklame (kampani); presvedčovacia reklama – využíva sa pri tvorbe preferencií, prehodnocovaní zmeny značky, presviedčaní zákazníka o kúpe tovaru; pripomínacia reklama – vhodná najmä v prípade, ak spotrebitelia majú pozitívny postoj k produktu. „Pripomínať im, že boli spokojní v minulosti s našou značkou, pomáha upevňovať ich vernosť a opakovanie nákupu“. Do skupiny pripomínacej reklamy zaraďujeme aj apely na blíženie sa obdobia spotreby produktu či jednoduché pripomenutia toho, kde je možné si daný produkt zakúpiť.
Zdroj kontextu: Labská, H. a kol.: Marketingová komunikácia. 2006.
Príbuzné termíny: komunikačný mix, reklamný reťazec, reklamný smog, reklamný spot, rezonančná reklama, account, adstock, animácia, art direktor, baner, barnumská reklama, bodycopy, branding, claim, copywriter
Cudzojazyčný ekvivalent: en: advertising