pravda²

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: hodnota výsledku našej poznávacej činnosti vyjadrenej vo forme výrokov o nejakej skutočnosti
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: Koncept rozumnosti sa od pravdy líši tým, že pravda chápaná v zmysle opisu stavu udalostí či poriadku reality je platná aj vtedy, keď ju väčšina občanov štátu prestane považovať za pravdu.
Zdroj kontextu: ŠÚST, J.: Pravda a dialóg. In: Filozofia, roč. 60, č. 3, 2005, s. 202 – 207.
Príbuzné termíny: poznanie, epistemológia, vedomie²
Cudzojazyčný ekvivalent: en: truth
Poznámka: V dejinách filozofie sa utvorili viaceré teórie pravdy.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Pravda