materské

Z STD
Verzia z 15:44, 12. júl 2016, ktorú vytvoril Unknown user (diskusia)$7

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: sociálne zabezpečenie
Definícia: dávka nemocenského poistenia vyplácaná poistenkyni najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom a najneskôr uplynutím 28. týždňa od vzniku nároku na materské, ak zákon neustanovuje inak
Zdroj: Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, § 13 a § 48

Kontext: Poistenkyňa má nárok na materské aj po uplynutí 28. týždňa od vzniku nároku na materské, ak porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z narodených detí sa stará alebo ak je osamelá. Nárok na materské v tomto prípade zaniká uplynutím 37. týždňa od vzniku nároku na materské.
Zdroj kontextu: Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, § 48
Cudzojazyčný ekvivalent: en: maternity benefit
URL: http://www.zakonypreludi.sk