lingvistický obrat

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: pojem, ktorý označuje zmenu zamerania časti filozofie v 20. stor. na analýzu jazyka
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: I tu síce dochádza k istému typu lingvistického obratu, no skôr by sa malo hovoriť o literárnom obrate.
Zdroj kontextu: http://www.ostium.sk/index.php?mod=magazine&act=show&aid=424
Príbuzné termíny: analytická filozofia, epistemológia
Cudzojazyčný ekvivalent: en: linguistic turn
Poznámka: Prelom vo filozofii, ktorým sa zásadne mení jej ponímanie: končí sa fáza filozofie vedomia, ktorá od Descarta cez Kanta až po nemecký idealizmus a až do 19. stor. určovala filozofické myslenie.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Obrat+lingvisticky