lízing

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: prenájom, predovšetkým majetku dlhodobej spotreby, za dohodnuté nájomné na dobu určitú, resp. na dobu určitú s dohod­nutou výpovednou lehotou
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Príbuzné termíny: finančný lízing
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: leasing, en: leasing