Termín:lízing: Rozdiel medzi revíziami

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie
 
Riadok 2: Riadok 2:
 
|Name=lízing
 
|Name=lízing
 
|Definition=prenájom, predovšetkým majetku dlhodobej spotreby, za dohodnuté nájomné na dobu určitú, resp. na dobu určitú s dohod­nutou výpovednou lehotou
 
|Definition=prenájom, predovšetkým majetku dlhodobej spotreby, za dohodnuté nájomné na dobu určitú, resp. na dobu určitú s dohod­nutou výpovednou lehotou
|Field=logistika
+
|Field=financie, účtovníctvo, prenájom
 
|Related terms=finančný lízing
 
|Related terms=finančný lízing
 
|Bibliography=Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.
 
|Bibliography=Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Aktuálna revízia z 18:08, 21. december 2018

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: financie, účtovníctvo, prenájom
Definícia: prenájom, predovšetkým majetku dlhodobej spotreby, za dohodnuté nájomné na dobu určitú, resp. na dobu určitú s dohod­nutou výpovednou lehotou
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Príbuzné termíny: finančný lízing
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: leasing, en: leasing