komplexní nositelia obchodných operácií

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: ekonómia, obchod
Definícia: subjekty ekonomiky, ktoré spolu s výmennými obchodnými operáciami vykonávajú prevažne i súbor všetkých ostatných operácií
Zdroj: PODĽA: Viestová, K.: Teória obchodu. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2004.

Príbuzné termíny: subjekty obchodných operácií, čiastkoví nositelia obchodných operácií