kognitívny

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie


Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: vzťahujúci sa na poznávanie, poznávací, myšlienkový alebo tvoriaci súčasť myslenia
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: Davidsonovská optika odhaľuje sebaklamanie ako formu kognitívneho omylu iniciovaného aktérom v dôsledku porušenia jeho vlastných noriem racionality. Zo Sartrových analýz nevyplýva, že by kognitívny aspekt tohto problému (ako nekritické pristupovanie subjektu k pravdám o sebe alebo schvaľovanie poloprávd opierajúcich sa o málo presvedčivé dôvody) nebral do úvahy; pokladá ho však za závislý od fundamentálnejšieho postoja, a to od postoja, aký zaujíma subjekt k svojmu bytiu, t. j. k sebe samému ako k slobode.
Zdroj kontextu: Smreková, D.: O neúprimnosti a sebaklamaní. In: Filozofia, roč. 66, č. 9, 2011, s. 856-867.
Príbuzné termíny: poznanie, myslenie, vedomie
Cudzojazyčný ekvivalent: en: cognitive
URL: https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Kognit%C3%ADvny&redirect=no