inteligentná logistika

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Profesionalizmus [?]

Oblasť: logistika
Definícia: označenie sofvérových riešení v oblasti procesov nákupu, predaja, zásobova­nia
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: intelligent logistics
Poznámka: Týmto pojmom sa označujú aj najnovšie in­formačné technológie pre logistiku v oblasti nákupu, spracovania a predaja.