inovačná logistika

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: logistika opierajúca sa o koncepcie TBM, metódu Business Process Reengineering (BPR), všeobecne chápané ako koncepcie pretvárania a zdokonaľovania organizačných štruktúr a tokov v podniku
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: innovation logistics