homogenita trhového segmentu

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, spotrebiteľ
Definícia: charakterizuje podobnosť nákupného správania spotrebiteľov v rámci jedného segmentu podobné
Zdroj: PODĽA: Kincl, J. a kol.: Marketing podie trhu. Praha: Alfa Publishing 2004.

Príbuzné termíny: trhový segment, heterogenita trhového segmentu
Cudzojazyčný ekvivalent: en: homogenity of market segment