ekonómia¹

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: spoločenské vedy, ekonómia
Definícia: veda usilujúca sa poznať podstatu ekonomických síl, ktoré významne ovplyvňujú náš život. Zaoberá sa takými závažnými a citlivými problémami ekonomického života, akými sú napríklad správanie spotrebiteľa v trhovej ekonomike, typy trhových štruktúr, úloha vlády v ekonomike, tvorba bohatstva a rozdeľovanie dôchodkov, sporenie a investovanie, fungovanie bankového systému, inflácia a deflácia, zamestnanosť a nezamestnanosť, dane, vládne výdavky a štátny dlh, platobná bilancia a menové kurzy atď.
Zdroj: Lisý, Ján a kolektív: Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava: Iura Edition 2005.

Kontext: Ekonómia tiež hľadá odpovede na otázky, ako fungujú trhy, prečo sa určité statky vyrábajú a iné nie, či výrobcovia sú nútení prispôsobovať sa prianiam spotrebiteľov, ako sa správa spotrebiteľ pri raste cien na trhu a ako pri zvyšovaní svojho dôchodku, prečo sa z viacerých technicky možných výrobných metód volí a využíva práve jedna konkrétna atď.
Zdroj kontextu: Lisý, Ján a kolektív: Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava: Iura Edition 2005.
Synonymum: obchodná náuka, náuka o obchode