diskriminačná cenová tvorba

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: ekonómia, obchod, marketing
Definícia: pozri definíciu synonyma
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Marketing. Výklad pojmov. Bratislava: Wolters Kluwer 2014.

Synonymum: cenová diskriminácia
Príbuzné termíny: cena, cenotvorba