cenotvorba

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: ekonómia, obchod, marketing
Definícia: stanovenie cenovej úrovne, ktorá je dynamická a mení sa podľa životného cyklu výrobku
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Marketing. Výklad pojmov. Bratislava: Wolters Kluwer 2014.

Príbuzné termíny: cena, cenová diskriminácia, cenový mix, životný cyklus produktu