astroturfing

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Tento anglický termín ešte nemá slovenský ekvivalent. Ak ho poznáte alebo chcete navrhnúť, prosíme, napíšte ho sem.


Neologizmus [?]
Oblasť: marketing
Definícia: metóda gerilového marketingu, v rámci ktorej sa firma snaží vyvolať falošný dojem pozitívnou reakciou spotrebiteľov, fanúšikov na daný tovar či službu, resp. politický názor
Zdroj: Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.

Príbuzné termíny: gerilový marketing, spotrebiteľ
Cudzojazyčný ekvivalent: en: astroturfing
Poznámka: Názov tejto nie veľmi etickej metódy je odvodený od firmy vyrábajúcej umelé trávniky (Astro Turf). Praktikuje sa napr. zakladaním blogov, v ktorých je produkt vychvaľovaný. Môže ísť aj o účasť na on-line diskusiách, anketách. Zdanlivo autentické výpovede, ktoré majú v očiach verejnosti zvýšiť hodnotu produktu, sú však vytvárané organizovane - buď zamestnancami, či priamo najatými ľuďmi.