Oortov mrak komét

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Terminologická komisia Slovenskej astronomickej spoločnosti SAV)

Oblasť: astronómia
Definícia: mrak komét zahrnujúci asi 100 miliárd komét obiehajúcich Slnko vo vzdialenosti 10 000 — 200 000 AU
Zdroj: Základné názvy z astronómie. 1992

Príbuzné termíny: Hillsov mrak komét
URL: http://www.juls.savba.sk/ks/