ATL

Z STD
Verzia z 17:44, 12. júl 2016, ktorú vytvoril Anonymous (diskusia)$7

(rozdiel) ← Staršia verzia | Approved revision (rozdiel) | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: tematická komunikácia, najmä v podobe masovo orientovaných komunikačných techník, ako je reklama v televízii, tlači alebo vonkajšia reklama
Zdroj: Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.

Synonymum: nadlinky, nadlinková komunikácia
Príbuzné termíny: BTL, vonkajšia reklama, reklama
Cudzojazyčný ekvivalent: en: ATL
Poznámka: Ide o skratku pochádzajúcu z anglických slov above the line, čo v preklade znamená nadlinková komunikácia. Radíme sem televízne a rozhlasové spoty, noviny, kinoreklamu, ale i web bannery. Cieľom ATL je vybudovať povedomie o značke, zasiahnuť čo najväčšiu skupinu ľudí. ATL stále tvorí majoritnú časť komunikačných rozpočtov.