žandárstvo

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: verejné právo
Definícia: vojensky organizovaný strážny zbor v Uhorsku konštituovaný na základe cisárskeho výnosu č. 8/1849
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Poznámka: Bola to ozbrojená zložka slúžiaca na zabezpečovanie verejného poriadku a potláčanie kriminality. Žandári okrem toho kontrolovali napr. poľovnícke a rybárske lístky, prepravu dobytka, chytali pašerákov tabaku, boli vysielaní k stráženiu obilia. Po vzniku ČSR náplň práce uhorského žandárstva prevzalo československé četníctvo. V období slovenského štátu sa názov „četníctvo“ formálne zmenil na „žandárstvo“ (vyhláška Prezídia MV č. 246/1939 zo dňa 6. 10. 1939), neskôr bol zákon č. 299/1920 Zb. o četníctve upravený zákonom o žandárstve č. 48/1944 Sl. z. Obsah a podstata zákona však zostali nezmenené. Žandárske organizácie a formácie boli zrušené nariadením SNR č. 6/1945 Zb. n. SNR a ich príslušníci mohli byť prevzatí do služieb Národnej bezpečnosti, ak sa aktívne zúčastnili na boji slovenského národa proti fašizmu a po náležitom preverení.