ľudia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: marketingový nástroj, ktorý odráža nevyhnutnosť chápania spotrebiteľa ako človeka, nielen ako zákazníka.
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Marketing. Výklad pojmov. 2014.

Kontext: Tento nástroj je v podniku reprezentovaný interným marketingom.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Marketing. Výklad pojmov. 2014.
Synonymum: people
Príbuzné termíny: interný marketing, marketingový nástroj
Cudzojazyčný ekvivalent: en: people