Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov

Z STD
Verzia z 09:12, 12. júl 2016, ktorú vytvoril Anonymous (diskusia)$7

(rozdiel) ← Staršia verzia | Approved revision (rozdiel) | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Terminologická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky)

Oblasť: migračná politika
Definícia: pomocný orgán Organizácie Spojených národov so sídlom v Ženeve, ktorého hlavnou úlohou je najmä medzinárodná ochrana utečencov, tzn. dohľad nad dodržiavaním Ženevského dohovoru z r. 1951 a Newyorského protokolu z r. 1967
Zdroj: Sidová, A.: Základné termíny z oblasti migračnej politiky. 2001

Synonymum: UNHCR
Cudzojazyčný ekvivalent: en: United Nations High Commisionner for Refugees
Poznámka: Zastupiteľský úrad má aj v Bratislave.
URL: http://www.juls.savba.sk/ks/