Hlavná stránka

Z STD
Verzia z 16:46, 29. apríl 2017, ktorú vytvoril JanaLevická (diskusia | príspevky)
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Slovenská terminologická databáza

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenský národný korpus


Slovenská terminologická databáza (STD) obsahuje takmer 6600 slovenských termínov a terminologických spojení na jednom mieste z viac ako 16 oblastí, napr. trestný čin, materské, periodická kométa, viedenská merica, ktorých definície pochádzajú zo spoľahlivých zdrojov, akými sú Zbierka zákonov, Základy demografie, Slovník demografických pojmov atď.

Bezplatná STD ponúka širokej verejnosti rýchlejší a jednoduchší prístup k odbornej slovnej zásobe v mnohých disciplínach, a zároveň umožňuje rýchlejšie šírenie nových termínov a pojmov. Okrem toho uľahčuje koordináciu a harmonizáciu terminológií, čo v konečnom dôsledku predstavuje úsporu času, financií a predovšetkým bezporuchovú odbornú komunikáciu.