56
S

Atribút:Má nesprávnu hodnotu pre (Has improper value for)

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Stránky používajúce vlastnosť „Má nesprávnu hodnotu pre“

Zobrazuje sa 56 stránok, ktoré používajú túto vlastnosť.

Zobraziť (predchádzajúcich 500 | nasledujúcich 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

A
Alexandrov-Goldsteinov syndróm +Has query  +
Andromedy +Has acceptability  +
Aquarius), skr. Aqr +Has acceptability  +
a
archaizmy vo frazémach +Has acceptability  +
d
debugger +Has query  +
definitívne označenie kométy +Has acceptability  +
e
expresívne frazémy +Has acceptability  +
f
frazeológia a etnografia +Has acceptability  +
frazeológia a preklad +Has acceptability  +
frazeológia v poézii +Has acceptability  +
frazeológia v próze +Has acceptability  +
frazeológia v publicistike +Has acceptability  +
frazeologická združenina +Has acceptability  +
frazeologické spojenie 2 +Has acceptability  +
frazeologický celok +Has acceptability  +
g
genéza frazémy +Has acceptability  +
h
hereditárna retinálna angiofakomatóza +Has query  +
historický charakter frazeologického systému +Has acceptability  +
historizmy vo frazémach +Has acceptability  +
hyperbolické frazémy +Has acceptability  +
i
intelektuálne frazémy +Has acceptability  +
intelektuálny akcent frazém +Has acceptability  +
intenzifikačné frazémy +Has acceptability  +
J
Južný Trojuholník +Has acceptability  +
k
konkretizačné frazémy +Has acceptability  +
kultivujúci aspekt frazeológie +Has acceptability  +
kultúrna hodnota +Has acceptability  +
kultúrny význam frazeológie +Has acceptability  +
kyselina fytanová +Has query  +
L
Leo), skr. Leo +Has acceptability  +
Libra), skr. Lib +Has acceptability  +
Luschkova burza +Has query  +
M
Minotov-von Willebrandov syndróm +Has query  +
m
morbus von Hippel-Lindaui +Has query  +
n
naliehavosť situácie ako zdroj frazém +Has acceptability  +
neuroaxnónová infantilná dystrofia +Has query  +
neznámu kométu +Has acceptability  +
p
plán pomenovania vo frazeológii +Has acceptability  +
plán usúvzťažnenia vo frazeológii +Has acceptability  +
predbežné označenie kométy +Has acceptability  +
s
sarkastické frazémy +Has acceptability  +
semémová analýza frazém +Has acceptability  +
sociálny akcent +Has acceptability  +
sociolingvistika a frazeológia +Has acceptability  +
subakútna sklerozujúca leukoencefalitída +Has query  +
systémová povaha frazém +Has acceptability  +
v
vaskulárna hemofília +Has query  +
vecné a hodnotové meritum +Has acceptability  +
verbalizačné frazémy +Has acceptability  +
vertikálna kooperácia +Has query  +
vWch +Has query  +
výchovné pôsobenie frazeológie +Has acceptability  +
výchovný cieľ frazém +Has acceptability  +
vývin frazém +Has acceptability  +
W
Willebrandov syndróm +Has query  +