Slepé stránky

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Nasledujúce stránky neodkazujú na žiadne iné stránky na STD.

Nižšie je zobrazených max 500 výsledkov v rozsahu #51 – #550.

Zobraziť (predchádzajúcich 500 | nasledujúcich 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Termín:abikoviromycín
 2. Termín:abionymum
 3. Termín:abiotická transformácia
 4. Termín:abiritácia¹
 5. Termín:abirritans
 6. Termín:abitus
 7. Termín:ablačná hypnóza
 8. Termín:ablepsia
 9. Termín:abluens
 10. Termín:ablutio
 11. Termín:abnormálna osobnosť
 12. Termín:abolicionizmus
 13. Termín:ab origine
 14. Termín:abortácia
 15. Termín:abortívny
 16. Termín:abortovaný
 17. Termín:ab ovo
 18. Termín:ABP
 19. Termín:abreviácia
 20. Termín:abrín¹
 21. Termín:abrupcia
 22. Termín:Abrus
 23. Termín:abscisa
 24. Termín:absens
 25. Termín:absint
 26. Termín:absintol
 27. Termín:absolutizmus
 28. Termín:absolútna bezduálovosť
 29. Termín:absolútna hodnota
 30. Termín:absolútna koncentrácia
 31. Termín:absolútny
 32. Termín:absolútny elektrický potenciál
 33. Termín:absolútny task
 34. Termín:absorbér
 35. Termín:absorbovaná radiačna dávka
 36. Termín:absorpčné spektrum
 37. Termín:abstergens
 38. Termín:abstinencia
 39. Termín:ABSTR
 40. Termín:abundancia
 41. Termín:ABVD
 42. Termín:abzýmy
 43. Termín:a. c.
 44. Termín:Academia Istropolitana
 45. Termín:acamoprosat
 46. Termín:Acanthamoeba
 47. Termín:Acanthobdella
 48. Termín:acantholysis
 49. Termín:acanthomeatalis
 50. Termín:acanthosis nigricans
 51. Termín:acardiacus anceps
 52. Termín:acares
 53. Termín:Acaromorpha
 54. Termín:Acaulium
 55. Termín:accelerans
 56. Termín:accelerator
 57. Termín:accentus
 58. Termín:acceptabilis
 59. Termín:acceptor
 60. Termín:accessorius
 61. Termín:accidentalis
 62. Termín:accrementum
 63. Termín:accretio
 64. Termín:accretus
 65. Termín:accuratus
 66. Termín:ACD
 67. Termín:ACD stabilizátor
 68. Termín:aceasparagín
 69. Termín:acebutolol
 70. Termín:acedapsón
 71. Termín:acédia
 72. Termín:acediasulfón
 73. Termín:acefát
 74. Termín:acefylín
 75. Termín:acefylínpiperazín
 76. Termín:aceglatón
 77. Termín:aceglutamid
 78. Termín:acekainid
 79. Termín:acekarbromal
 80. Termín:aceklidín
 81. Termín:aceklofenak
 82. Termín:acemetacín
 83. Termín:acenaftén
 84. Termín:aceperón
 85. Termín:acer
 86. Termín:acerín
 87. Termín:acerola
 88. Termín:acesulfam
 89. Termín:acetaldol
 90. Termín:acetamidínhydrochlorid
 91. Termín:acetamidoeugenol
 92. Termín:acetanhydrid
 93. Termín:acetarzón
 94. Termín:acetátkináza
 95. Termín:acetátkoenzým-A-ligáza
 96. Termín:acetiamín
 97. Termín:acetín
 98. Termín:Acetivibrio
 99. Termín:acetoacetanilid
 100. Termín:acetoacetylkoenzým A
 101. Termín:acetoacetylkoenzým A reduktáza
 102. Termín:acetoacetylkoenzým A tioláza
 103. Termín:acetobromoglukóza
 104. Termín:acetoctan etylový
 105. Termín:acetofenazín
 106. Termín:acetofenón
 107. Termín:acetohexamid
 108. Termín:acetohydroxamát
 109. Termín:acetol¹
 110. Termín:acetolýza
 111. Termín:acetomeroktol
 112. Termín:acetonaftón
 113. Termín:acetónbisulfit sodný
 114. Termín:acetónchloroform
 115. Termín:acetonitril
 116. Termín:acetónkyanhydrín
 117. Termín:acetonoid
 118. Termín:acetónové číslo
 119. Termín:acetonylacetón
 120. Termín:acetoorceín
 121. Termín:acetosulfón sodný
 122. Termín:acetoxolón
 123. Termín:acetoxypregnenolón
 124. Termín:acetozón
 125. Termín:acetrizoát sodný
 126. Termín:acetum aromaticum
 127. Termín:acetum profumatum
 128. Termín:acetylácia
 129. Termín:acetylaminonitrotiazol
 130. Termín:acetylbromid
 131. Termín:acetylchlorid
 132. Termín:acetylcholínbromid
 133. Termín:acetyl-CoA-acetyltransferáza
 134. Termín:acetyl-CoA-karboxyláza
 135. Termín:acetylCoA syntetáza
 136. Termín:acetyl-CoA:α-glukózaminid N-acetyltransferáza
 137. Termín:acetyldigoxín
 138. Termín:acetyldihydrolopoamid
 139. Termín:acetylén
 140. Termín:acetylén¹
 141. Termín:acetyléndichlorid
 142. Termín:acetylfeneturid
 143. Termín:acetylfenylhydrazín
 144. Termín:acetyljodid
 145. Termín:acetylleucínmonoetanolamín
 146. Termín:acetylsalicylát hlinitý
 147. Termín:acetylsulfadiazín
 148. Termín:acetylsulfaguanidín
 149. Termín:acetylsulfametoxypyrazín
 150. Termín:acetylsulfatiazol
 151. Termín:acetylsulfisoxazol
 152. Termín:acetyltransferáza
 153. Termín:AcG
 154. Termín:ACG
 155. Termín:Acidaminococcus
 156. Termín:acidimetria
 157. Termín:acidita
 158. Termín:acidobázické indikátory
 159. Termín:acidofilné mlieko
 160. Termín:acidogenénny
 161. Termín:acidopeptický
 162. Termín:acidostabilný
 163. Termín:acies, ei, f.
 164. Termín:acifluorfen
 165. Termín:acifran
 166. Termín:ACPDA
 167. Termín:acyklický uhľovodík
 168. Termín:adaptačné obdobie
 169. Termín:adaptér¹
 170. Termín:adhézní
 171. Termín:administrativa
 172. Termín:administratívna korupcia
 173. Termín:administrativní
 174. Termín:adoptivní
 175. Termín:adresár¹
 176. Termín:adresát
 177. Termín:adsorbent
 178. Termín:adsorbovať
 179. Termín:aerosól
 180. Termín:afekt
 181. Termín:aferéza
 182. Termín:afrodiocentrická vzdialenosť
 183. Termín:agenda 21
 184. Termín:Agentúra Spojených národov na pomoc a podporu
 185. Termín:ageuzia
 186. Termín:agregát
 187. Termín:AIRMET-informácia
 188. Termín:akceptácia značky
 189. Termín:akceptačný úver
 190. Termín:akcept zmenky
 191. Termín:akcesorický
 192. Termín:akcesorita
 193. Termín:akcionář
 194. Termín:akčný rádius vlastného mena
 195. Termín:akineticko-abulický syndróm
 196. Termín:aklamácia
 197. Termín:akontácia
 198. Termín:akosť
 199. Termín:akreditácia
 200. Termín:akreditiv
 201. Termín:akreditív
 202. Termín:akrobatický let
 203. Termín:aktivačná energia
 204. Termín:aktivačný prah
 205. Termín:aktivita žiariča
 206. Termín:aktívna implantovateľná zdravotnícka pomôcka
 207. Termín:aktívna oblasť¹
 208. Termín:aktívna oblasť²
 209. Termín:aktívna oblasť³
 210. Termín:aktívna strana
 211. Termín:aktívna zdravotnícka pomôcka
 212. Termín:aktívne uhlie
 213. Termín:akulturácia
 214. Termín:akútna dermálna toxicita
 215. Termín:akútna inhalačná toxicita
 216. Termín:akútna toxicita
 217. Termín:akútny
 218. Termín:Alapinova hra
 219. Termín:à la vache
 220. Termín:Albinov protigambit
 221. Termín:Album FIDE
 222. Termín:albumová súťaž
 223. Termín:aleatorní
 224. Termín:Alechinova obrana
 225. Termín:Alfvénova vlna
 226. Termín:algolida
 227. Termín:algoritmický prístup
 228. Termín:alias²
 229. Termín:alidáda
 230. Termín:alkalická hydrolýza
 231. Termín:alkalické zmydeľňovanie
 232. Termín:alkín
 233. Termín:Allgaierov gambit
 234. Termín:almucia
 235. Termín:alogénny
 236. Termín:alopatia
 237. Termín:alopatický liek
 238. Termín:alotyp
 239. Termín:alterácia
 240. Termín:ambipolárna difúzia
 241. Termín:Ambulantná zdravotná starostlivosť
 242. Termín:ambulantná zdravotná starostlivosť¹
 243. Termín:amfotérny
 244. Termín:amnestia
 245. Termín:amortizácia
 246. Termín:ampér
 247. Termín:Ampérova sila
 248. Termín:amplifikácia
 249. Termín:amplitúda kmitania
 250. Termín:amputácia
 251. Termín:analema
 252. Termín:analyt
 253. Termín:analytická metóda
 254. Termín:analytická trieda čistoty
 255. Termín:analytické metódy
 256. Termín:analytické skúmadlo
 257. Termín:analytické váhy
 258. Termín:analytický výkon
 259. Termín:analytický výsledok
 260. Termín:analýza²
 261. Termín:analýza distribučných nákladov
 262. Termín:analýza koncovej skupiny
 263. Termín:analyzátor
 264. Termín:analýza zásob
 265. Termín:anamnéza
 266. Termín:Andersonove hranolčeky
 267. Termín:androgénny
 268. Termín:androgýn
 269. Termín:angiotenzinogén
 270. Termín:anglická hra
 271. Termín:anizoplanatizmus
 272. Termín:anonymná súťaž
 273. Termín:anorexia
 274. Termín:anorganická matrica
 275. Termín:antependium
 276. Termín:antibristolský ťah
 277. Termín:antidekubitný
 278. Termín:antikoagulant
 279. Termín:antikritický ťah
 280. Termín:antimenzion
 281. Termín:antimeránsky systém
 282. Termín:antimetakritický ťah
 283. Termín:antimikrobiálna rezistencia
 284. Termín:antioxidant
 285. Termín:antiparakritický ťah
 286. Termín:antipozičný ťah
 287. Termín:antropoidný
 288. Termín:antroponomastika
 289. Termín:antroponymum
 290. Termín:antropozofický liek
 291. Termín:anuita
 292. Termín:apatia
 293. Termín:apendicitída
 294. Termín:aperiodický pohyb
 295. Termín:aplázia
 296. Termín:aplikácia
 297. Termín:aplikácia³
 298. Termín:aplikácia práva
 299. Termín:aplikovaná logistika
 300. Termín:apodizácia
 301. Termín:apríl
 302. Termín:A₁ proteín
 303. Termín:aproximácia
 304. Termín:aproximatívne vedomie
 305. Termín:apuls
 306. Termín:Aquarius), skr. Aqr
 307. Termín:aranžér
 308. Termín:arbitráž
 309. Termín:arbovírus
 310. Termín:archaizmy vo frazémach
 311. Termín:archeoastronómia
 312. Termín:Archimedov zákon
 313. Termín:areocentrická vzdialenosť
 314. Termín:areometer
 315. Termín:areostacionárna dráha
 316. Termín:argument¹
 317. Termín:argumentácia¹
 318. Termín:argument evekcie
 319. Termín:argument šírky perihélia element dráhy udávajúci uhol medzi
 320. Termín:Arianespace
 321. Termín:aróma
 322. Termín:artróza
 323. Termín:ASCII umenie
 324. Termín:asimilácia
 325. Termín:asimilácia¹
 326. Termín:asimilácia²
 327. Termín:asimilácia záujmov
 328. Termín:asistovaný dobrovoľný návrat
 329. Termín:Aškal
 330. Termín:Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska
 331. Termín:aspirácia
 332. Termín:asténia
 333. Termín:astroklíma
 334. Termín:astronómia
 335. Termín:astroseizmológia
 336. Termín:atestácia
 337. Termín:atlasový steh
 338. Termín:atmosféra Zeme
 339. Termín:atómová absorpcia
 340. Termín:atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou
 341. Termín:atómová jednotka hmotnosti
 342. Termín:atómová polarizácia
 343. Termín:atómový orbitál
 344. Termín:atónia
 345. Termín:atrakcia
 346. Termín:atrakčný stred
 347. Termín:atrament
 348. Termín:atypia
 349. Termín:august
 350. Termín:aupair
 351. Termín:autoimunitná choroba
 352. Termín:autokláv
 353. Termín:autológny
 354. Termín:automatická identifikácia tovaru
 355. Termín:automatická informačná služba v koncovej riadenej oblasti
 356. Termín:automatické prenosové zariadenie
 357. Termín:automatické testovanie
 358. Termín:automatické závislé sledovanie - vysielanie
 359. Termín:automatizácia
 360. Termín:automatizované dopravné systémy
 361. Termín:automatizované systémy uskladnenia a vyhľadávania tovarov
 362. Termín:autooxidácia
 363. Termín:autoplagiát
 364. Termín:autoplagiátorstvo
 365. Termín:autor¹
 366. Termín:autorádiografia
 367. Termín:autoremedura
 368. Termín:autorizácia
 369. Termín:autorizačný postup
 370. Termín:autorizované použitie
 371. Termín:autorizovaný
 372. Termín:autorská zmluva
 373. Termín:aval zmenky
 374. Termín:avatar
 375. Termín:Avogadrova konštanta
 376. Termín:ážio
 377. Termín:azylant 1
 378. Termín:azylová politika
 379. Termín:bakačín
 380. Termín:baktericíd
 381. Termín:balík integrovaných leteckých informácií
 382. Termín:Balmerov-Rydbergov vzťah
 383. Termín:balón
 384. Termín:banka
 385. Termín:banka s guľatým dnom
 386. Termín:banka so zábrusovým hrdlom
 387. Termín:banka s úzkym hrdlom
 388. Termín:banková metóda
 389. Termín:banská činnosť
 390. Termín:baptistérium
 391. Termín:bar
 392. Termín:baret
 393. Termín:barometrický vzorec
 394. Termín:barycentrum
 395. Termín:batéria¹
 396. Termín:batériový prijímač
 397. Termín:báza vektorov vzťažnej sústavy
 398. Termín:belehradský variant
 399. Termín:Bence-Jonesova bielkovina
 400. Termín:benchmarking
 401. Termín:berlínska obrana
 402. Termín:besná figúra
 403. Termín:betaglukán
 404. Termín:bezdomovec 1
 405. Termín:bezdrôtové pripojenie
 406. Termín:bezletová zóna
 407. Termín:bezmäsité jedlá
 408. Termín:bežná kontrola
 409. Termín:bežné zásoby
 410. Termín:bezpečná nadmorská výška nad prekážkami
 411. Termín:bezpečná tretia krajina
 412. Termín:bezpečná výška nad prekážkami
 413. Termín:bezpečné vynútené pristátie
 414. Termín:bezpečnostná plocha
 415. Termín:bezpečnostná požiadavka
 416. Termín:bezpečnostná smernica
 417. Termín:bezpečnostné nápravné opatrenie
 418. Termín:bezpečnostný
 419. Termín:bezpečnostný argument
 420. Termín:bezpečnostný cieľ
 421. Termín:bezpečnostný oznam
 422. Termín:bezpečnostný zbor
 423. Termín:bezpopolový filtračný papier
 424. Termín:bezprávie
 425. Termín:bezprekážkový priestor
 426. Termín:beztrestnost
 427. Termín:bezúročná pôžička G311
 428. Termín:bezvedomie
 429. Termín:bezvodý piesok
 430. Termín:bez zbytočného odkladu
 431. Termín:biele svetlo
 432. Termín:biely vyhrá
 433. Termín:bikameralizmus
 434. Termín:bikapilárny pyknometer
 435. Termín:bilancia
 436. Termín:bilirubín
 437. Termín:binovanie
 438. Termín:bioakumulácia
 439. Termín:bioastronómia
 440. Termín:biochemický marker
 441. Termín:bioetanol
 442. Termín:biogénny
 443. Termín:biokoncentrácia
 444. Termín:biológia
 445. Termín:biologická analýza
 446. Termín:biologický polčas v plazme
 447. Termín:biomechanika
 448. Termín:biomedicínsky výskum
 449. Termín:biometria
 450. Termín:biomonitoring človeka
 451. Termín:biopsia
 452. Termín:biosféra
 453. Termín:Biotov-Savartov-Laplaceov zákon
 454. Termín:bipolitizmus
 455. Termín:Birdova hra
 456. Termín:Birdova obrana
 457. Termín:bitúnok
 458. Termín:biznis
 459. Termín:Blackmarov gambit
 460. Termín:blanketárna norma
 461. Termín:blanketní
 462. Termín:blatnicko-mikulčický štýl
 463. Termín:blazar
 464. Termín:blend
 465. Termín:blesková riešiteľská súťaž
 466. Termín:bleskový výboj
 467. Termín:blokovaná časť kapacity lietadla
 468. Termín:blokovanie
 469. Termín:blokovaní pešiaci
 470. Termín:blok vzdušného priestoru
 471. Termín:Blumenfeldov gambit
 472. Termín:BMD10
 473. Termín:BMDL10
 474. Termín:bod ekvivalencie
 475. Termín:bod nevydareného priblíženia
 476. Termín:bod odovzdania riadenia
 477. Termín:bodová prevalencia
 478. Termín:bodová udalosť
 479. Termín:bodový elektrický náboj
 480. Termín:bodový zdroj
 481. Termín:bod prechodu
 482. Termín:bod rozhodnutia o pristátí
 483. Termín:bod rozhodnutia o vzlete
 484. Termín:Bogoľubovov systém
 485. Termín:Bogoľubovov variant
 486. Termín:Bohrove postuláty
 487. Termín:Bohrov polomer
 488. Termín:Boleslavského systém
 489. Termín:Bootstrap²
 490. Termín:botulizmus
 491. Termín:Botvinnikov systém
 492. Termín:Boylov-Mariottov zákon
 493. Termín:brachymélia
 494. Termín:bradykardia
 495. Termín:bránica
 496. Termín:bremeno
 497. Termín:bremeno/cs
 498. Termín:brémsky systém
 499. Termín:Breyerov gambit
 500. Termín:bristolský ťah

Zobraziť (predchádzajúcich 500 | nasledujúcich 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).