Slepé stránky

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Nasledujúce stránky neodkazujú na žiadne iné stránky na STD.

Nižšie je zobrazených max 500 výsledkov v rozsahu #1 – #500.

Zobraziť (predchádzajúcich 500 | nasledujúcich 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Autorské práva
 2. Bibliografia
 3. Eurolegislatívny
 4. Historizmus
 5. Inerciálna sústava²
 6. Legislatívny
 7. Navrhovaný STD
 8. Neologizmus
 9. Nesprávny
 10. Normalizovaný
 11. Nový termín
 12. Odporúčaný
 13. O projekte/Kontakt
 14. O projekte/Odkazy
 15. PoslednéZmeny
 16. Profesionalizmus
 17. Properties:Has approval level
 18. Terminologické zbierky
 19. Viac o terminológii a terminologických otázkach
 20. Volny elektricky naboj
 21. Zastaraný
 22. Termín:3D komunikácia
 23. Termín:5-acetyl-2-metoxybenzaldehyd
 24. Termín:Abadieho príznak II
 25. Termín:abaisse-langue
 26. Termín:abakteriúria
 27. Termín:abalienatio mentis
 28. Termín:Abbotova pumpa
 29. Termín:Abbottova metóda
 30. Termín:Abbottova pasta
 31. Termín:ABC
 32. Termín:ABC²
 33. Termín:ABCD
 34. Termín:ABC klasifikácia tovarov
 35. Termín:Abderhaldenova reakcia
 36. Termín:abdikovat
 37. Termín:abdomen¹
 38. Termín:abdominalgia
 39. Termín:abdominalizácia
 40. Termín:abdominálne dýchanie
 41. Termín:abdukčná fraktúra
 42. Termín:abdukčný fenomén
 43. Termín:aberácia
 44. Termín:aberácia¹
 45. Termín:aberácia⁴
 46. Termín:aberačný čas
 47. Termín:aberačný uhol
 48. Termín:aberoskop
 49. Termín:aberratio loci
 50. Termín:aberrationes lentis
 51. Termín:abikoviromycín
 52. Termín:abionymum
 53. Termín:abiotická transformácia
 54. Termín:abiritácia¹
 55. Termín:abirritans
 56. Termín:abitus
 57. Termín:ablačná hypnóza
 58. Termín:ablepsia
 59. Termín:abluens
 60. Termín:ablutio
 61. Termín:abnormálna osobnosť
 62. Termín:abolicionizmus
 63. Termín:ab origine
 64. Termín:abortácia
 65. Termín:abortívny
 66. Termín:abortovaný
 67. Termín:ab ovo
 68. Termín:ABP
 69. Termín:abreviácia
 70. Termín:abrín¹
 71. Termín:abrupcia
 72. Termín:Abrus
 73. Termín:abscisa
 74. Termín:absens
 75. Termín:absint
 76. Termín:absintol
 77. Termín:absolutizmus
 78. Termín:absolútna bezduálovosť
 79. Termín:absolútna hodnota
 80. Termín:absolútna koncentrácia
 81. Termín:absolútny
 82. Termín:absolútny elektrický potenciál
 83. Termín:absolútny task
 84. Termín:absorbér
 85. Termín:absorbovaná radiačna dávka
 86. Termín:absorpčné spektrum
 87. Termín:abstergens
 88. Termín:abstinencia
 89. Termín:ABSTR
 90. Termín:abundancia
 91. Termín:ABVD
 92. Termín:abzýmy
 93. Termín:a. c.
 94. Termín:Academia Istropolitana
 95. Termín:acamoprosat
 96. Termín:Acanthamoeba
 97. Termín:Acanthobdella
 98. Termín:acantholysis
 99. Termín:acanthomeatalis
 100. Termín:acanthosis nigricans
 101. Termín:acardiacus anceps
 102. Termín:acares
 103. Termín:Acaromorpha
 104. Termín:Acaulium
 105. Termín:accelerans
 106. Termín:accelerator
 107. Termín:accentus
 108. Termín:acceptabilis
 109. Termín:acceptor
 110. Termín:accessorius
 111. Termín:accidentalis
 112. Termín:accrementum
 113. Termín:accretio
 114. Termín:accretus
 115. Termín:accuratus
 116. Termín:ACD
 117. Termín:ACD stabilizátor
 118. Termín:aceasparagín
 119. Termín:acebutolol
 120. Termín:acedapsón
 121. Termín:acédia
 122. Termín:acediasulfón
 123. Termín:acefát
 124. Termín:acefylín
 125. Termín:acefylínpiperazín
 126. Termín:aceglatón
 127. Termín:aceglutamid
 128. Termín:acekainid
 129. Termín:acekarbromal
 130. Termín:aceklidín
 131. Termín:aceklofenak
 132. Termín:acemetacín
 133. Termín:acenaftén
 134. Termín:aceperón
 135. Termín:acer
 136. Termín:acerín
 137. Termín:acerola
 138. Termín:acesulfam
 139. Termín:acetaldol
 140. Termín:acetamidínhydrochlorid
 141. Termín:acetamidoeugenol
 142. Termín:acetanhydrid
 143. Termín:acetarzón
 144. Termín:acetátkináza
 145. Termín:acetátkoenzým-A-ligáza
 146. Termín:acetiamín
 147. Termín:acetín
 148. Termín:Acetivibrio
 149. Termín:acetoacetanilid
 150. Termín:acetoacetylkoenzým A
 151. Termín:acetoacetylkoenzým A reduktáza
 152. Termín:acetoacetylkoenzým A tioláza
 153. Termín:acetobromoglukóza
 154. Termín:acetoctan etylový
 155. Termín:acetofenazín
 156. Termín:acetofenón
 157. Termín:acetohexamid
 158. Termín:acetohydroxamát
 159. Termín:acetol¹
 160. Termín:acetolýza
 161. Termín:acetomeroktol
 162. Termín:acetonaftón
 163. Termín:acetónbisulfit sodný
 164. Termín:acetónchloroform
 165. Termín:acetonitril
 166. Termín:acetónkyanhydrín
 167. Termín:acetonoid
 168. Termín:acetónové číslo
 169. Termín:acetonylacetón
 170. Termín:acetoorceín
 171. Termín:acetosulfón sodný
 172. Termín:acetoxolón
 173. Termín:acetoxypregnenolón
 174. Termín:acetozón
 175. Termín:acetrizoát sodný
 176. Termín:acetum aromaticum
 177. Termín:acetum profumatum
 178. Termín:acetylácia
 179. Termín:acetylaminonitrotiazol
 180. Termín:acetylbromid
 181. Termín:acetylchlorid
 182. Termín:acetylcholínbromid
 183. Termín:acetyl-CoA-acetyltransferáza
 184. Termín:acetyl-CoA-karboxyláza
 185. Termín:acetylCoA syntetáza
 186. Termín:acetyl-CoA:α-glukózaminid N-acetyltransferáza
 187. Termín:acetyldigoxín
 188. Termín:acetyldihydrolopoamid
 189. Termín:acetylén
 190. Termín:acetylén¹
 191. Termín:acetyléndichlorid
 192. Termín:acetylfeneturid
 193. Termín:acetylfenylhydrazín
 194. Termín:acetyljodid
 195. Termín:acetylleucínmonoetanolamín
 196. Termín:acetylsalicylát hlinitý
 197. Termín:acetylsulfadiazín
 198. Termín:acetylsulfaguanidín
 199. Termín:acetylsulfametoxypyrazín
 200. Termín:acetylsulfatiazol
 201. Termín:acetylsulfisoxazol
 202. Termín:acetyltransferáza
 203. Termín:AcG
 204. Termín:ACG
 205. Termín:Acidaminococcus
 206. Termín:acidimetria
 207. Termín:acidita
 208. Termín:acidobázické indikátory
 209. Termín:acidofilné mlieko
 210. Termín:acidogenénny
 211. Termín:acidopeptický
 212. Termín:acidostabilný
 213. Termín:acies, ei, f.
 214. Termín:acifluorfen
 215. Termín:acifran
 216. Termín:ACPDA
 217. Termín:acyklický uhľovodík
 218. Termín:adaptačné obdobie
 219. Termín:adaptér¹
 220. Termín:adhézní
 221. Termín:administrativa
 222. Termín:administratívna korupcia
 223. Termín:administrativní
 224. Termín:adoptivní
 225. Termín:adresár¹
 226. Termín:adresát
 227. Termín:adsorbent
 228. Termín:adsorbovať
 229. Termín:aerosól
 230. Termín:afekt
 231. Termín:aferéza
 232. Termín:afrodiocentrická vzdialenosť
 233. Termín:agenda 21
 234. Termín:Agentúra Spojených národov na pomoc a podporu
 235. Termín:ageuzia
 236. Termín:agregát
 237. Termín:agregátny dopyt
 238. Termín:AIRMET-informácia
 239. Termín:akceptácia značky
 240. Termín:akceptačný úver
 241. Termín:akcept zmenky
 242. Termín:akcesorický
 243. Termín:akcesorita
 244. Termín:akcionář
 245. Termín:akčný rádius vlastného mena
 246. Termín:akineticko-abulický syndróm
 247. Termín:aklamácia
 248. Termín:akontácia
 249. Termín:akosť
 250. Termín:akreditácia
 251. Termín:akreditiv
 252. Termín:akreditív
 253. Termín:akrobatický let
 254. Termín:aktivačná energia
 255. Termín:aktivačný prah
 256. Termín:aktivita žiariča
 257. Termín:aktivizujúci štát
 258. Termín:aktívna implantovateľná zdravotnícka pomôcka
 259. Termín:aktívna oblasť¹
 260. Termín:aktívna oblasť²
 261. Termín:aktívna oblasť³
 262. Termín:aktívna strana
 263. Termín:aktívna zdravotnícka pomôcka
 264. Termín:aktívne uhlie
 265. Termín:akulturácia
 266. Termín:akútna dermálna toxicita
 267. Termín:akútna inhalačná toxicita
 268. Termín:akútna toxicita
 269. Termín:akútny
 270. Termín:Alapinova hra
 271. Termín:à la vache
 272. Termín:Albinov protigambit
 273. Termín:Album FIDE
 274. Termín:albumová súťaž
 275. Termín:aleatorní
 276. Termín:Alechinova obrana
 277. Termín:Alfvénova vlna
 278. Termín:algolida
 279. Termín:algoritmický prístup
 280. Termín:alias²
 281. Termín:alidáda
 282. Termín:alkalická hydrolýza
 283. Termín:alkalické zmydeľňovanie
 284. Termín:alkín
 285. Termín:Allgaierov gambit
 286. Termín:almucia
 287. Termín:alogénny
 288. Termín:alopatia
 289. Termín:alopatický liek
 290. Termín:alotyp
 291. Termín:alterácia
 292. Termín:ambipolárna difúzia
 293. Termín:Ambulantná zdravotná starostlivosť
 294. Termín:ambulantná zdravotná starostlivosť¹
 295. Termín:amfotérny
 296. Termín:amnestia
 297. Termín:amortizácia
 298. Termín:ampér
 299. Termín:Ampérova sila
 300. Termín:amplifikácia
 301. Termín:amplitúda kmitania
 302. Termín:amputácia
 303. Termín:analema
 304. Termín:analyt
 305. Termín:analytická etika
 306. Termín:analytická metóda
 307. Termín:analytická trieda čistoty
 308. Termín:analytické metódy
 309. Termín:analytické skúmadlo
 310. Termín:analytické váhy
 311. Termín:analytický výkon
 312. Termín:analytický výsledok
 313. Termín:analýza²
 314. Termín:analýza distribučných nákladov
 315. Termín:analýza koncovej skupiny
 316. Termín:analyzátor
 317. Termín:analýza zásob
 318. Termín:anamnéza
 319. Termín:Andersonove hranolčeky
 320. Termín:androgénny
 321. Termín:androgýn
 322. Termín:angiotenzinogén
 323. Termín:anglická hra
 324. Termín:anizoplanatizmus
 325. Termín:anonymná súťaž
 326. Termín:anorexia
 327. Termín:anorganická matrica
 328. Termín:antependium
 329. Termín:antibristolský ťah
 330. Termín:antidekubitný
 331. Termín:antikoagulant
 332. Termín:antikritický ťah
 333. Termín:antimenzion
 334. Termín:antimeránsky systém
 335. Termín:antimetakritický ťah
 336. Termín:antimikrobiálna rezistencia
 337. Termín:antioxidant
 338. Termín:antiparakritický ťah
 339. Termín:antipozičný ťah
 340. Termín:antropoidný
 341. Termín:antroponomastika
 342. Termín:antroponymum
 343. Termín:antropozofický liek
 344. Termín:anuita
 345. Termín:apatia
 346. Termín:apendicitída
 347. Termín:aperiodický pohyb
 348. Termín:aplázia
 349. Termín:aplikácia
 350. Termín:aplikácia³
 351. Termín:aplikácia práva
 352. Termín:aplikovaná logistika
 353. Termín:apodizácia
 354. Termín:apríl
 355. Termín:A₁ proteín
 356. Termín:aproximácia
 357. Termín:aproximatívne vedomie
 358. Termín:apuls
 359. Termín:Aquarius), skr. Aqr
 360. Termín:aranžér
 361. Termín:arbitráž
 362. Termín:arbovírus
 363. Termín:archaizmy vo frazémach
 364. Termín:archeoastronómia
 365. Termín:Archimedov zákon
 366. Termín:areocentrická vzdialenosť
 367. Termín:areometer
 368. Termín:areostacionárna dráha
 369. Termín:argument¹
 370. Termín:argumentácia¹
 371. Termín:argument evekcie
 372. Termín:argument šírky perihélia element dráhy udávajúci uhol medzi
 373. Termín:Arianespace
 374. Termín:aróma
 375. Termín:artróza
 376. Termín:ASCII umenie
 377. Termín:asimilácia
 378. Termín:asimilácia¹
 379. Termín:asimilácia²
 380. Termín:asimilácia záujmov
 381. Termín:asistovaný dobrovoľný návrat
 382. Termín:Aškal
 383. Termín:Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska
 384. Termín:aspirácia
 385. Termín:asténia
 386. Termín:astroklíma
 387. Termín:astronómia
 388. Termín:astroseizmológia
 389. Termín:atestácia
 390. Termín:atlasový steh
 391. Termín:atmosféra Zeme
 392. Termín:atómová absorpcia
 393. Termín:atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou
 394. Termín:atómová jednotka hmotnosti
 395. Termín:atómová polarizácia
 396. Termín:atómový orbitál
 397. Termín:atónia
 398. Termín:atrakcia
 399. Termín:atrakčný stred
 400. Termín:atrament
 401. Termín:atypia
 402. Termín:august
 403. Termín:aupair
 404. Termín:autoimunitná choroba
 405. Termín:autokláv
 406. Termín:autológny
 407. Termín:automatická identifikácia tovaru
 408. Termín:automatická informačná služba v koncovej riadenej oblasti
 409. Termín:automatické prenosové zariadenie
 410. Termín:automatické testovanie
 411. Termín:automatické závislé sledovanie - vysielanie
 412. Termín:automatizácia
 413. Termín:automatizované dopravné systémy
 414. Termín:automatizované systémy uskladnenia a vyhľadávania tovarov
 415. Termín:autooxidácia
 416. Termín:autoplagiát
 417. Termín:autoplagiátorstvo
 418. Termín:autor¹
 419. Termín:autorádiografia
 420. Termín:autoremedura
 421. Termín:autorizácia
 422. Termín:autorizačný postup
 423. Termín:autorizované použitie
 424. Termín:autorizovaný
 425. Termín:autorská zmluva
 426. Termín:aval zmenky
 427. Termín:avatar
 428. Termín:Avogadrova konštanta
 429. Termín:ážio
 430. Termín:azyl
 431. Termín:azylant 1
 432. Termín:azylová politika
 433. Termín:bakačín
 434. Termín:baktericíd
 435. Termín:balík integrovaných leteckých informácií
 436. Termín:Balmerov-Rydbergov vzťah
 437. Termín:balón
 438. Termín:banka
 439. Termín:banka s guľatým dnom
 440. Termín:banka so zábrusovým hrdlom
 441. Termín:banka s úzkym hrdlom
 442. Termín:banková metóda
 443. Termín:banská činnosť
 444. Termín:baptistérium
 445. Termín:bar
 446. Termín:baret
 447. Termín:barometrický vzorec
 448. Termín:barycentrum
 449. Termín:batéria¹
 450. Termín:batériový prijímač
 451. Termín:báza vektorov vzťažnej sústavy
 452. Termín:belehradský variant
 453. Termín:Bence-Jonesova bielkovina
 454. Termín:benchmarking
 455. Termín:berlínska obrana
 456. Termín:besná figúra
 457. Termín:betaglukán
 458. Termín:bezdomovec 1
 459. Termín:bezdrôtové pripojenie
 460. Termín:bezletová zóna
 461. Termín:bezmäsité jedlá
 462. Termín:bežná kontrola
 463. Termín:bežné zásoby
 464. Termín:bezpečná nadmorská výška nad prekážkami
 465. Termín:bezpečná tretia krajina
 466. Termín:bezpečná výška nad prekážkami
 467. Termín:bezpečné vynútené pristátie
 468. Termín:bezpečnostná plocha
 469. Termín:bezpečnostná požiadavka
 470. Termín:bezpečnostná smernica
 471. Termín:bezpečnostné nápravné opatrenie
 472. Termín:bezpečnostný
 473. Termín:bezpečnostný argument
 474. Termín:bezpečnostný cieľ
 475. Termín:bezpečnostný oznam
 476. Termín:bezpečnostný zbor
 477. Termín:bezpopolový filtračný papier
 478. Termín:bezprávie
 479. Termín:bezprekážkový priestor
 480. Termín:beztrestnost
 481. Termín:bezúročná pôžička G311
 482. Termín:bezvedomie
 483. Termín:bezvodý piesok
 484. Termín:bez zbytočného odkladu
 485. Termín:biele svetlo
 486. Termín:biely vyhrá
 487. Termín:bikameralizmus
 488. Termín:bikapilárny pyknometer
 489. Termín:bilancia
 490. Termín:bilirubín
 491. Termín:binovanie
 492. Termín:bioakumulácia
 493. Termín:bioastronómia
 494. Termín:biochemický marker
 495. Termín:bioetanol
 496. Termín:biogénny
 497. Termín:biokoncentrácia
 498. Termín:biológia
 499. Termín:biologická analýza
 500. Termín:biologický polčas v plazme

Zobraziť (predchádzajúcich 500 | nasledujúcich 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).