Slepé stránky

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Nasledujúce stránky neodkazujú na žiadne iné stránky na STD.

Nižšie je zobrazených max 250 výsledkov v rozsahu #51 – #300.

Zobraziť (predchádzajúcich 250 | nasledujúcich 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Termín:abiotická transformácia
 2. Termín:abiritácia¹
 3. Termín:abirritans
 4. Termín:abitus
 5. Termín:ablačná hypnóza
 6. Termín:ablepsia
 7. Termín:abluens
 8. Termín:ablutio
 9. Termín:abnormálna osobnosť
 10. Termín:abolicionizmus
 11. Termín:ab origine
 12. Termín:abortácia
 13. Termín:abortívny
 14. Termín:abortovaný
 15. Termín:ab ovo
 16. Termín:ABP
 17. Termín:abreviácia
 18. Termín:abrín¹
 19. Termín:abrupcia
 20. Termín:Abrus
 21. Termín:abscisa
 22. Termín:absens
 23. Termín:absint
 24. Termín:absintol
 25. Termín:absolutizmus
 26. Termín:absolútna bezduálovosť
 27. Termín:absolútna hodnota
 28. Termín:absolútna koncentrácia
 29. Termín:absolútny
 30. Termín:absolútny elektrický potenciál
 31. Termín:absolútny task
 32. Termín:absorbér
 33. Termín:absorbovaná radiačna dávka
 34. Termín:abstergens
 35. Termín:abstinencia
 36. Termín:ABSTR
 37. Termín:abundancia
 38. Termín:ABVD
 39. Termín:abzýmy
 40. Termín:a. c.
 41. Termín:Academia Istropolitana
 42. Termín:acamoprosat
 43. Termín:Acanthamoeba
 44. Termín:Acanthobdella
 45. Termín:acantholysis
 46. Termín:acanthomeatalis
 47. Termín:acanthosis nigricans
 48. Termín:acardiacus anceps
 49. Termín:acares
 50. Termín:Acaromorpha
 51. Termín:Acaulium
 52. Termín:accelerans
 53. Termín:accelerator
 54. Termín:accentus
 55. Termín:acceptabilis
 56. Termín:acceptor
 57. Termín:accessorius
 58. Termín:accidentalis
 59. Termín:accrementum
 60. Termín:accretio
 61. Termín:accretus
 62. Termín:accuratus
 63. Termín:ACD
 64. Termín:ACD stabilizátor
 65. Termín:aceasparagín
 66. Termín:acebutolol
 67. Termín:acedapsón
 68. Termín:acédia
 69. Termín:acediasulfón
 70. Termín:acefát
 71. Termín:acefylín
 72. Termín:acefylínpiperazín
 73. Termín:aceglatón
 74. Termín:aceglutamid
 75. Termín:acekainid
 76. Termín:acekarbromal
 77. Termín:aceklidín
 78. Termín:aceklofenak
 79. Termín:acemetacín
 80. Termín:acenaftén
 81. Termín:aceperón
 82. Termín:acer
 83. Termín:acerín
 84. Termín:acerola
 85. Termín:acesulfam
 86. Termín:acetaldol
 87. Termín:acetamidínhydrochlorid
 88. Termín:acetamidoeugenol
 89. Termín:acetanhydrid
 90. Termín:acetarzón
 91. Termín:acetátkináza
 92. Termín:acetátkoenzým-A-ligáza
 93. Termín:acetiamín
 94. Termín:acetín
 95. Termín:Acetivibrio
 96. Termín:acetoacetanilid
 97. Termín:acetoacetylkoenzým A
 98. Termín:acetoacetylkoenzým A reduktáza
 99. Termín:acetoacetylkoenzým A tioláza
 100. Termín:acetobromoglukóza
 101. Termín:acetoctan etylový
 102. Termín:acetofenazín
 103. Termín:acetofenón
 104. Termín:acetohexamid
 105. Termín:acetohydroxamát
 106. Termín:acetol¹
 107. Termín:acetolýza
 108. Termín:acetomeroktol
 109. Termín:acetonaftón
 110. Termín:acetónbisulfit sodný
 111. Termín:acetónchloroform
 112. Termín:acetonitril
 113. Termín:acetónkyanhydrín
 114. Termín:acetonoid
 115. Termín:acetónové číslo
 116. Termín:acetonylacetón
 117. Termín:acetoorceín
 118. Termín:acetosulfón sodný
 119. Termín:acetoxolón
 120. Termín:acetoxypregnenolón
 121. Termín:acetozón
 122. Termín:acetrizoát sodný
 123. Termín:acetum aromaticum
 124. Termín:acetum profumatum
 125. Termín:acetylácia
 126. Termín:acetylaminonitrotiazol
 127. Termín:acetylbromid
 128. Termín:acetylchlorid
 129. Termín:acetylcholínbromid
 130. Termín:acetyl-CoA-acetyltransferáza
 131. Termín:acetyl-CoA-karboxyláza
 132. Termín:acetylCoA syntetáza
 133. Termín:acetyl-CoA:α-glukózaminid N-acetyltransferáza
 134. Termín:acetyldigoxín
 135. Termín:acetyldihydrolopoamid
 136. Termín:acetylén
 137. Termín:acetylén¹
 138. Termín:acetyléndichlorid
 139. Termín:acetylfeneturid
 140. Termín:acetylfenylhydrazín
 141. Termín:acetyljodid
 142. Termín:acetylleucínmonoetanolamín
 143. Termín:acetylsalicylát hlinitý
 144. Termín:acetylsulfadiazín
 145. Termín:acetylsulfaguanidín
 146. Termín:acetylsulfametoxypyrazín
 147. Termín:acetylsulfatiazol
 148. Termín:acetylsulfisoxazol
 149. Termín:acetyltransferáza
 150. Termín:AcG
 151. Termín:ACG
 152. Termín:Acidaminococcus
 153. Termín:acidimetria
 154. Termín:acidita
 155. Termín:acidobázické indikátory
 156. Termín:acidofilné mlieko
 157. Termín:acidogenénny
 158. Termín:acidopeptický
 159. Termín:acidostabilný
 160. Termín:acies, ei, f.
 161. Termín:acifluorfen
 162. Termín:acifran
 163. Termín:ACPDA
 164. Termín:acyklický uhľovodík
 165. Termín:adaptačné obdobie
 166. Termín:adaptér¹
 167. Termín:adhézní
 168. Termín:administrativa
 169. Termín:administratívna korupcia
 170. Termín:administrativní
 171. Termín:adoptivní
 172. Termín:adresár¹
 173. Termín:adresát
 174. Termín:adsorbent
 175. Termín:adsorbovať
 176. Termín:aerosól
 177. Termín:afekt
 178. Termín:aferéza
 179. Termín:afrodiocentrická vzdialenosť
 180. Termín:agenda 21
 181. Termín:Agentúra Spojených národov na pomoc a podporu
 182. Termín:ageuzia
 183. Termín:agregát
 184. Termín:AIRMET-informácia
 185. Termín:akceptácia značky
 186. Termín:akceptačný úver
 187. Termín:akcept zmenky
 188. Termín:akcesorický
 189. Termín:akcesorita
 190. Termín:akcionář
 191. Termín:akčný rádius vlastného mena
 192. Termín:akineticko-abulický syndróm
 193. Termín:aklamácia
 194. Termín:akontácia
 195. Termín:akosť
 196. Termín:akreditácia
 197. Termín:akreditiv
 198. Termín:akreditív
 199. Termín:akrobatický let
 200. Termín:aktivačná energia
 201. Termín:aktivačný prah
 202. Termín:aktivita žiariča
 203. Termín:aktívna implantovateľná zdravotnícka pomôcka
 204. Termín:aktívna oblasť¹
 205. Termín:aktívna oblasť²
 206. Termín:aktívna oblasť³
 207. Termín:aktívna strana
 208. Termín:aktívna zdravotnícka pomôcka
 209. Termín:aktívne uhlie
 210. Termín:akulturácia
 211. Termín:akútna dermálna toxicita
 212. Termín:akútna inhalačná toxicita
 213. Termín:akútna toxicita
 214. Termín:akútny
 215. Termín:Alapinova hra
 216. Termín:à la vache
 217. Termín:Albinov protigambit
 218. Termín:Album FIDE
 219. Termín:albumová súťaž
 220. Termín:aleatorní
 221. Termín:Alechinova obrana
 222. Termín:Alfvénova vlna
 223. Termín:algolida
 224. Termín:algoritmický prístup
 225. Termín:alias²
 226. Termín:alidáda
 227. Termín:alkalická hydrolýza
 228. Termín:alkalické zmydeľňovanie
 229. Termín:alkín
 230. Termín:Allgaierov gambit
 231. Termín:almucia
 232. Termín:alogénny
 233. Termín:alopatia
 234. Termín:alopatický liek
 235. Termín:alotyp
 236. Termín:alterácia
 237. Termín:ambipolárna difúzia
 238. Termín:Ambulantná zdravotná starostlivosť
 239. Termín:ambulantná zdravotná starostlivosť¹
 240. Termín:amfotérny
 241. Termín:amortizácia
 242. Termín:Ampérova sila
 243. Termín:amplifikácia
 244. Termín:amplitúda kmitania
 245. Termín:amputácia
 246. Termín:analema
 247. Termín:analyt
 248. Termín:analytická metóda
 249. Termín:analytická trieda čistoty
 250. Termín:analytické metódy

Zobraziť (predchádzajúcich 250 | nasledujúcich 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).