Opustené stránky

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Na nasledujúce stránky neodkazujú ani ich nepoužívajú ako šablónu žiadne iné stránky z STD.

Nižšie je zobrazených max 250 výsledkov v rozsahu #1 – #250.

Zobraziť (predchádzajúcich 250 | nasledujúcich 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Eurolegislatívny
 2. Historizmus
 3. Inerciálna sústava²
 4. Legislatívny
 5. Navrhovaný STD
 6. Neologizmus
 7. Nesprávny
 8. Normalizovaný
 9. Oddelenie súčasného jazyka
 10. Odporúčaný
 11. O projekte
 12. O projekte/Najčastejšie otázky
 13. O projekte/Oznamy
 14. PoslednéZmeny
 15. Profesionalizmus
 16. Properties:Has approval level
 17. Snk
 18. Štatistiky (všetky)
 19. Terminologické zbierky
 20. Viac o terminológii a terminologických otázkach
 21. Volny elektricky naboj
 22. Zastaraný
 23. Termín:Aagenaesov syndróm
 24. Termín:Aaronov symptóm
 25. Termín:Abadieho príznak II
 26. Termín:abaisse-langue
 27. Termín:abasie trépidante
 28. Termín:Abbeho refraktometer
 29. Termín:Abbeova-Estlanderova operácia
 30. Termín:Abbottova metóda
 31. Termín:Abbottova pasta
 32. Termín:ABCD syndróm T
 33. Termín:Abderhaldenov-Fanconiho syndróm
 34. Termín:Abderhaldenov-Kaufmannov-Lignacov syndróm
 35. Termín:abdikovat
 36. Termín:abdomen¹
 37. Termín:abdominalizácia
 38. Termín:abdominálna punkcia
 39. Termín:abdominálny syndróm
 40. Termín:aberácia
 41. Termín:aberácia¹
 42. Termín:aberácia³
 43. Termín:aberácia⁴
 44. Termín:aberačná elipsa
 45. Termín:aberačná konštanta
 46. Termín:aberačný čas
 47. Termín:aberačný uhol
 48. Termín:Abernethyho sarkóm
 49. Termín:aberoskop
 50. Termín:aberrationes lentis
 51. Termín:abikoviromycín
 52. Termín:abionymum
 53. Termín:abiotická transformácia
 54. Termín:abiritácia¹
 55. Termín:ablačná hypnóza
 56. Termín:abnormálna osobnosť
 57. Termín:abolicionizmus
 58. Termín:ab origine
 59. Termín:abortácia
 60. Termín:abortívny
 61. Termín:abortovaný
 62. Termín:ab ovo
 63. Termín:abradát
 64. Termín:Abramovov-Fiedlerov syndróm
 65. Termín:abrázia
 66. Termín:abrazívny
 67. Termín:abreviácia
 68. Termín:abrín¹
 69. Termín:Abrus
 70. Termín:abscedovať
 71. Termín:absces pľúc
 72. Termín:abscisa
 73. Termín:absent-thumb-syndrome
 74. Termín:Absidia
 75. Termín:absintol
 76. Termín:absolutizmus
 77. Termín:absolútna bezduálovosť
 78. Termín:absolútna geometria
 79. Termín:absolútna hodnota
 80. Termín:absolútna permitivita
 81. Termín:absolútna teplota
 82. Termín:absolútny
 83. Termín:absolútny elektrický potenciál
 84. Termín:absolútny task
 85. Termín:absolútny tlak
 86. Termín:absolvent školy
 87. Termín:absorbančný
 88. Termín:absorbér
 89. Termín:absorbovaná radiačna dávka
 90. Termín:absorpčné spektrum
 91. Termín:absorpčný
 92. Termín:absorpčný filter
 93. Termín:abstinenčný
 94. Termín:abstinenčný príznak
 95. Termín:abstinenčný syndróm²
 96. Termín:ABSTR
 97. Termín:abundancia
 98. Termín:ABVD
 99. Termín:abzýmy
 100. Termín:a. c.
 101. Termín:Academia Istropolitana
 102. Termín:acamoprosat
 103. Termín:acanthella
 104. Termín:Acanthobdella
 105. Termín:Acanthocephales
 106. Termín:acanthomeatalis
 107. Termín:acanthosis nigricans
 108. Termín:acares
 109. Termín:Acaromorpha
 110. Termín:Acaulium
 111. Termín:ACD
 112. Termín:ACD stabilizátor
 113. Termín:ACE2 receptor
 114. Termín:aceasparagín
 115. Termín:acebutolol
 116. Termín:acedapsón
 117. Termín:acédia
 118. Termín:acediasulfón
 119. Termín:acefát
 120. Termín:acefylín
 121. Termín:acefylínpiperazín
 122. Termín:aceglatón
 123. Termín:aceglutamid
 124. Termín:acekainid
 125. Termín:acekarbromal
 126. Termín:aceklidín
 127. Termín:aceklofenak
 128. Termín:acemetacín
 129. Termín:acenaftén
 130. Termín:aceperón
 131. Termín:acerín
 132. Termín:acerola
 133. Termín:acesulfam
 134. Termín:acetaldehydový syndróm
 135. Termín:acetaldol
 136. Termín:acetamidínhydrochlorid
 137. Termín:acetamidoeugenol
 138. Termín:acetamidofenol
 139. Termín:acetanhydrid
 140. Termín:acetarzón
 141. Termín:acetátkináza
 142. Termín:acetátkoenzým-A-ligáza
 143. Termín:acetiamín
 144. Termín:acetimidochinón
 145. Termín:acetín
 146. Termín:Acetivibrio
 147. Termín:acetoacetanilid
 148. Termín:acetoacetylkoenzým A
 149. Termín:acetoacetylkoenzým A reduktáza
 150. Termín:acetoacetylkoenzým A tioláza
 151. Termín:acetobromoglukóza
 152. Termín:acetoctan etylový
 153. Termín:acetofenazín
 154. Termín:acetofenón
 155. Termín:acetohexamid
 156. Termín:acetohydroxamát
 157. Termín:acetol¹
 158. Termín:acetolýza
 159. Termín:acetomeroktol
 160. Termín:acetonaftón
 161. Termín:acetónbisulfit sodný
 162. Termín:acetónchloroform
 163. Termín:acetonitril
 164. Termín:acetónkyanhydrín
 165. Termín:acetonoid
 166. Termín:acetónové číslo
 167. Termín:acetonylacetón
 168. Termín:acetoorceín
 169. Termín:acetosulfón sodný
 170. Termín:acetoxolón
 171. Termín:acetoxypregnenolón
 172. Termín:acetozón
 173. Termín:acetrizoát sodný
 174. Termín:acetylacetón
 175. Termín:acetylaminonitrotiazol
 176. Termín:acetylátor
 177. Termín:acetylbromid
 178. Termín:acetylcholínbromid
 179. Termín:acetyl-CoA-karboxyláza
 180. Termín:acetylCoA syntetáza
 181. Termín:acetyldigoxín
 182. Termín:acetyldihydrolopoamid
 183. Termín:acetylén
 184. Termín:acetylén¹
 185. Termín:acetylfeneturid
 186. Termín:acetylfenylhydrazín
 187. Termín:acetyljodid
 188. Termín:acetylkarnitín
 189. Termín:acetylleucín
 190. Termín:acetylleucínmonoetanolamín
 191. Termín:acetylnitrát
 192. Termín:acetylovanie
 193. Termín:acetylsulfadiazín
 194. Termín:acetylsulfaguanidín
 195. Termín:acetylsulfametoxypyrazín
 196. Termín:acetylsulfatiazol
 197. Termín:acetylsulfisoxazol
 198. Termín:acetyltransferáza
 199. Termín:acetyltyrozín
 200. Termín:AcG
 201. Termín:ACG
 202. Termín:Achardov syndróm
 203. Termín:Achardov-Thiersov syndróm
 204. Termín:Achenbachov syndróm
 205. Termín:achólia
 206. Termín:acidá
 207. Termín:Acidaminococcus
 208. Termín:acidifikácia
 209. Termín:acidifikačné testy
 210. Termín:acidimetrická titrácia katiónov
 211. Termín:acidita
 212. Termín:acidobázické indikátory
 213. Termín:acidogenénny
 214. Termín:acidopeptický
 215. Termín:acidostabilný
 216. Termín:acidotický
 217. Termín:acies, ei, f.
 218. Termín:acifluorfen
 219. Termín:acifran
 220. Termín:ACPDA
 221. Termín:acyklický uhľovodík
 222. Termín:Adamkiewiczov syndróm
 223. Termín:Adamsov-Oliverov syndróm
 224. Termín:Adamsov-Victorov-Mancallov syndróm
 225. Termín:adaptačné obdobie
 226. Termín:adaptér¹
 227. Termín:Addingtonská choroba
 228. Termín:adenoidná vegetácia
 229. Termín:adenoidný-cystický karcinóm
 230. Termín:adenóm prsníka
 231. Termín:adhézní
 232. Termín:adhézny
 233. Termín:adhézny mostík
 234. Termín:adiabata
 235. Termín:adipozogenitálny syndróm
 236. Termín:adjustácia policajta na profesijnú činnosť
 237. Termín:administrativa
 238. Termín:administratívna autonómia
 239. Termín:administratívna korupcia
 240. Termín:administratívna pomoc
 241. Termín:administrativní
 242. Termín:admitančný
 243. Termín:adoptivní
 244. Termín:adrenokortikálny karcinóm
 245. Termín:adrenomyodystrofický syndróm
 246. Termín:adresár¹
 247. Termín:Adsonov-Caffeyov syndróm
 248. Termín:adsorbent
 249. Termín:adsorbovať
 250. Termín:adsorpčný

Zobraziť (predchádzajúcich 250 | nasledujúcich 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).