Dlhé stránky

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Nižšie je zobrazených max 500 výsledkov v rozsahu #1 – #500.

Zobraziť (predchádzajúcich 500 | nasledujúcich 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. (história) ‎O projekte/Ako editovať ‎[34 305 bajtov]
 2. (história) ‎Viac o terminológii a terminologických otázkach ‎[22 375 bajtov]
 3. (história) ‎O projekte/Odkazy ‎[13 524 bajtov]
 4. (história) ‎Štatistiky (všetky) ‎[12 702 bajtov]
 5. (história) ‎O projekte ‎[10 324 bajtov]
 6. (história) ‎Štatistiky ‎[8 862 bajtov]
 7. (história) ‎O projekte/Najčastejšie otázky ‎[7 802 bajtov]
 8. (história) ‎Časté otázky ‎[7 360 bajtov]
 9. (história) ‎Termín:textotvorné potencie frazém ‎[4 905 bajtov]
 10. (história) ‎Termín:policajný zbor ‎[4 425 bajtov]
 11. (história) ‎Termín:frazeologická kontaminácia ‎[4 391 bajtov]
 12. (história) ‎Termín:Eurojust ‎[4 367 bajtov]
 13. (história) ‎Termín:sekta ‎[4 015 bajtov]
 14. (história) ‎Termín:acetylácia ‎[3 921 bajtov]
 15. (história) ‎Termín:frazeologické paronymá ‎[3 920 bajtov]
 16. (história) ‎Termín:Európska únia ‎[3 762 bajtov]
 17. (história) ‎Termín:frazeologizácia ‎[3 757 bajtov]
 18. (história) ‎Termín:betón ‎[3 646 bajtov]
 19. (história) ‎Termín:transformácie frazém ‎[3 505 bajtov]
 20. (história) ‎Termín:združené pomenovania ‎[3 483 bajtov]
 21. (história) ‎Termín:vznik frazém ‎[3 434 bajtov]
 22. (história) ‎Termín:utajované skutočnosti ‎[3 416 bajtov]
 23. (história) ‎Termín:príslovie ‎[3 391 bajtov]
 24. (história) ‎Termín:idiomatickosť frazémy ‎[3 336 bajtov]
 25. (história) ‎Termín:povinnosti policajta ‎[3 259 bajtov]
 26. (história) ‎Termín:Haagsky program ‎[3 238 bajtov]
 27. (história) ‎Termín:porekadlo ‎[3 193 bajtov]
 28. (história) ‎Termín:povrávka ‎[3 176 bajtov]
 29. (história) ‎Bibliografia ‎[3 165 bajtov]
 30. (história) ‎Termín:obnova konania ‎[3 156 bajtov]
 31. (história) ‎Termín:obraznosť frazémy ‎[3 156 bajtov]
 32. (história) ‎Termín:teritoriálne hľadisko systému acquis Schengen ‎[3 150 bajtov]
 33. (história) ‎Termín:modely významu frazémy ‎[3 073 bajtov]
 34. (história) ‎Termín:wellerizmus ‎[3 073 bajtov]
 35. (história) ‎Termín:podoba frazémy ‎[3 001 bajtov]
 36. (história) ‎Termín:rybárska stráž ‎[2 993 bajtov]
 37. (história) ‎O projekte/Oznamy ‎[2 991 bajtov]
 38. (história) ‎Termín:abstinentné hnutie ‎[2 967 bajtov]
 39. (história) ‎Termín:minimálne frazémy ‎[2 966 bajtov]
 40. (história) ‎Termín:variant frazémy ‎[2 904 bajtov]
 41. (história) ‎Termín:frazeologicky viazaný význam slova ‎[2 894 bajtov]
 42. (história) ‎Termín:slovotvorný variant frazémy ‎[2 840 bajtov]
 43. (história) ‎Termín:teória a prax vyšetrovania ‎[2 823 bajtov]
 44. (história) ‎Termín:publicistická frazeológia ‎[2 805 bajtov]
 45. (história) ‎Termín:frazeologická chyba ‎[2 769 bajtov]
 46. (história) ‎Termín:frazeografia ‎[2 760 bajtov]
 47. (história) ‎Termín:dopravný inšpektorát ‎[2 731 bajtov]
 48. (história) ‎Termín:kvantitatívny rozsah frazémy ‎[2 723 bajtov]
 49. (história) ‎Termín:konotácie ‎[2 713 bajtov]
 50. (história) ‎Termín:SARS CoV2 ‎[2 697 bajtov]
 51. (história) ‎Termín:komerčná komunikácia ‎[2 685 bajtov]
 52. (história) ‎Termín:lexikálny variant frazémy ‎[2 678 bajtov]
 53. (história) ‎Termín:súčasná frazeológia ‎[2 673 bajtov]
 54. (história) ‎Termín:koronavírusy ‎[2 666 bajtov]
 55. (história) ‎Termín:Ct ‎[2 652 bajtov]
 56. (história) ‎Termín:pranostika ‎[2 609 bajtov]
 57. (história) ‎Termín:štrukturálna stránka systému acquis Schengen ‎[2 594 bajtov]
 58. (história) ‎Termín:preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania ‎[2 578 bajtov]
 59. (história) ‎Termín:výkon rozhodnutia ‎[2 577 bajtov]
 60. (história) ‎Termín:ústava ‎[2 566 bajtov]
 61. (história) ‎Termín:populárna kultúra ‎[2 562 bajtov]
 62. (história) ‎Termín:Acari ‎[2 555 bajtov]
 63. (história) ‎Termín:dopravné priestupky ‎[2 542 bajtov]
 64. (história) ‎Termín:funkcionálna stránka systému acquis Schengen ‎[2 540 bajtov]
 65. (história) ‎Termín:objasňovanie priestupkov ‎[2 538 bajtov]
 66. (história) ‎Termín:efektívnosť ‎[2 523 bajtov]
 67. (história) ‎Termín:priťažujúca okolnosť ‎[2 498 bajtov]
 68. (história) ‎Termín:filmový scenár ‎[2 494 bajtov]
 69. (história) ‎Termín:EUR-LEX ‎[2 487 bajtov]
 70. (história) ‎Termín:rozhodnutie ‎[2 478 bajtov]
 71. (história) ‎Termín:valencia ‎[2 474 bajtov]
 72. (história) ‎Termín:acetylcholínesteráza ‎[2 470 bajtov]
 73. (história) ‎Termín:správne konanie ‎[2 465 bajtov]
 74. (história) ‎Termín:Schengenský informačný systém ‎[2 459 bajtov]
 75. (história) ‎Termín:sociálna exklúzia ‎[2 450 bajtov]
 76. (história) ‎Termín:zvyčajný kontext frazémy ‎[2 444 bajtov]
 77. (história) ‎Termín:účastník konania ‎[2 437 bajtov]
 78. (história) ‎Termín:používanie úradnej pečiatky ‎[2 408 bajtov]
 79. (história) ‎Termín:stráž prírody ‎[2 395 bajtov]
 80. (história) ‎Termín:frazeologické slovníky ‎[2 377 bajtov]
 81. (história) ‎Termín:štylistická klasifikácia frazém ‎[2 376 bajtov]
 82. (história) ‎Termín:vidové varianty frazémy ‎[2 370 bajtov]
 83. (história) ‎Termín:konzulárne výsady a imunity ‎[2 367 bajtov]
 84. (história) ‎Termín:frazeosémantické polia ‎[2 364 bajtov]
 85. (história) ‎Termín:aforizmus ‎[2 346 bajtov]
 86. (história) ‎Termín:epidemiológia¹ ‎[2 323 bajtov]
 87. (história) ‎Termín:miestna príslušnosť ‎[2 310 bajtov]
 88. (história) ‎Termín:súslovie ‎[2 308 bajtov]
 89. (história) ‎Termín:frazeologické neologizmy ‎[2 305 bajtov]
 90. (história) ‎Termín:vodičský preukaz ‎[2 281 bajtov]
 91. (história) ‎Termín:premenlivý člen frazémy ‎[2 277 bajtov]
 92. (história) ‎Termín:zastarané frazémy ‎[2 257 bajtov]
 93. (história) ‎Termín:CSR ‎[2 254 bajtov]
 94. (história) ‎Termín:knižná frazeológia² ‎[2 250 bajtov]
 95. (história) ‎Termín:zbrojná licencia ‎[2 239 bajtov]
 96. (história) ‎Termín:kardinál¹ ‎[2 237 bajtov]
 97. (história) ‎Termín:frazeologické antonymá ‎[2 234 bajtov]
 98. (história) ‎Termín:idióm¹ ‎[2 232 bajtov]
 99. (história) ‎Termín:Acanthocephala ‎[2 225 bajtov]
 100. (história) ‎Termín:anomálnosť frazémy ‎[2 219 bajtov]
 101. (história) ‎Termín:frazeologické univerzálie ‎[2 198 bajtov]
 102. (história) ‎Termín:Caffeyova choroba ‎[2 197 bajtov]
 103. (história) ‎Termín:frazeologické synonymá ‎[2 188 bajtov]
 104. (história) ‎Termín:vražda novonarodeného dieťaťa matkou ‎[2 182 bajtov]
 105. (história) ‎Termín:Dublinská dohoda ‎[2 173 bajtov]
 106. (história) ‎Termín:referendum ‎[2 161 bajtov]
 107. (história) ‎Termín:Jaffého-Lichtensteinova choroba ‎[2 156 bajtov]
 108. (história) ‎Termín:znevýhodnený uchádzač o zamestnanie ‎[2 152 bajtov]
 109. (história) ‎Termín:sestra ‎[2 150 bajtov]
 110. (história) ‎Termín:subfrazéma ‎[2 150 bajtov]
 111. (história) ‎Termín:internacionalizmy vo frazeológii ‎[2 147 bajtov]
 112. (história) ‎Termín:Banderovci ‎[2 146 bajtov]
 113. (história) ‎Termín:ideografický opis frazém ‎[2 144 bajtov]
 114. (história) ‎Termín:frazeologický zrast ‎[2 140 bajtov]
 115. (história) ‎Termín:sekera ‎[2 140 bajtov]
 116. (história) ‎Termín:byzantské príslovie ‎[2 137 bajtov]
 117. (história) ‎Termín:Gardnerov syndróm I ‎[2 131 bajtov]
 118. (história) ‎Termín:acetón ‎[2 130 bajtov]
 119. (história) ‎Termín:prvky systému vízového režimu Európskej únie ‎[2 127 bajtov]
 120. (história) ‎Termín:Perún ‎[2 121 bajtov]
 121. (história) ‎Termín:historický variant frazémy ‎[2 120 bajtov]
 122. (história) ‎Termín:poľahčujúca okolnosť ‎[2 119 bajtov]
 123. (história) ‎Termín:bezdomovec ‎[2 116 bajtov]
 124. (história) ‎Termín:zvyšok frazémy ‎[2 115 bajtov]
 125. (história) ‎Termín:úslovie¹ ‎[2 114 bajtov]
 126. (história) ‎Termín:farmaceut ‎[2 113 bajtov]
 127. (história) ‎Termín:hyperonymia frazém ‎[2 113 bajtov]
 128. (história) ‎Termín:filmová kamera ‎[2 111 bajtov]
 129. (história) ‎Termín:alergická reakcia ‎[2 108 bajtov]
 130. (história) ‎Termín:jurisdikcia ‎[2 108 bajtov]
 131. (história) ‎Termín:Medzinárodná organizácia pre utečencov ‎[2 090 bajtov]
 132. (história) ‎Termín:slogan¹ ‎[2 088 bajtov]
 133. (história) ‎Termín:potenciálny člen frazémy ‎[2 076 bajtov]
 134. (história) ‎Termín:ustálené prirovnanie ‎[2 075 bajtov]
 135. (história) ‎Termín:viacslovnosť frazémy ‎[2 075 bajtov]
 136. (história) ‎Termín:žltá žurnalistika ‎[2 068 bajtov]
 137. (história) ‎Termín:jednoslovné frazémy ‎[2 066 bajtov]
 138. (história) ‎Termín:evidenčné číslo ‎[2 063 bajtov]
 139. (história) ‎Termín:kľúčové slovo frazémy ‎[2 063 bajtov]
 140. (história) ‎Termín:morfologická mikroustálenosť ‎[2 063 bajtov]
 141. (história) ‎Termín:teória cudzineckej polície ‎[2 062 bajtov]
 142. (história) ‎Termín:započítanie väzby a trestu ‎[2 055 bajtov]
 143. (história) ‎Termín:Aspergerov syndróm ‎[2 054 bajtov]
 144. (história) ‎Termín:aktualizačné postupy ‎[2 051 bajtov]
 145. (história) ‎Termín:frazeologický ekvivalent ‎[2 050 bajtov]
 146. (história) ‎Termín:zmier ‎[2 042 bajtov]
 147. (história) ‎Termín:prenesená pôsobnosť ‎[2 041 bajtov]
 148. (história) ‎Termín:sociálna diferencia frazém ‎[2 040 bajtov]
 149. (história) ‎Termín:združovanie ‎[2 039 bajtov]
 150. (história) ‎Termín:idiomológia ‎[2 036 bajtov]
 151. (história) ‎Termín:studený absces ‎[2 034 bajtov]
 152. (história) ‎Termín:bezvízový režim Slovenskej republiky ‎[2 032 bajtov]
 153. (história) ‎Termín:čestné vyhlásenie ‎[2 027 bajtov]
 154. (história) ‎Termín:referenčný interval ‎[2 026 bajtov]
 155. (história) ‎Termín:kasácia ‎[2 024 bajtov]
 156. (história) ‎Termín:lexikalizované spojenie ‎[2 023 bajtov]
 157. (história) ‎Termín:vyhostenie ‎[2 021 bajtov]
 158. (história) ‎Termín:morfologický variant frazémy ‎[2 020 bajtov]
 159. (história) ‎Termín:Zmluva o Ústave pre Európu ‎[2 019 bajtov]
 160. (história) ‎Termín:zaistenie cudzinca ‎[2 019 bajtov]
 161. (história) ‎Termín:hlásenia choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania ‎[2 019 bajtov]
 162. (história) ‎Termín:Diamondov-Blackfanov syndróm ‎[2 018 bajtov]
 163. (história) ‎Termín:ekvivalentnosť frazémy so slovom ‎[2 012 bajtov]
 164. (história) ‎Termín:hyponymia frazém ‎[2 001 bajtov]
 165. (história) ‎Termín:identita frazémy ‎[2 001 bajtov]
 166. (história) ‎Termín:konštanta refraktometra ‎[1 999 bajtov]
 167. (história) ‎Termín:afekt ‎[1 992 bajtov]
 168. (história) ‎Termín:úslovie² ‎[1 992 bajtov]
 169. (história) ‎Termín:kronika ‎[1 988 bajtov]
 170. (história) ‎Termín:klasifikácia spotrebného tovaru ‎[1 981 bajtov]
 171. (história) ‎Termín:Národný register pacientov s onkologickým ochorením ‎[1 978 bajtov]
 172. (história) ‎Termín:vdovský dôchodok ‎[1 978 bajtov]
 173. (história) ‎Termín:zákonný zástupca v správnom konaní ‎[1 976 bajtov]
 174. (história) ‎Termín:rádiologický asistent ‎[1 974 bajtov]
 175. (história) ‎Termín:ustálené slovné spojenie ‎[1 961 bajtov]
 176. (história) ‎Termín:náležitosti rozhodnutia ‎[1 956 bajtov]
 177. (história) ‎Termín:ľudské práva ‎[1 955 bajtov]
 178. (história) ‎Termín:neregulárny migrant ‎[1 953 bajtov]
 179. (história) ‎Termín:voľné pracovné miesto ‎[1 952 bajtov]
 180. (história) ‎Termín:individuálny variant ‎[1 943 bajtov]
 181. (história) ‎Termín:klinická zodpovednosť ‎[1 941 bajtov]
 182. (história) ‎Termín:zbrojný preukaz ‎[1 939 bajtov]
 183. (história) ‎Termín:Národné centrum zdravotníckych informácií ‎[1 937 bajtov]
 184. (história) ‎Termín:vnútorná forma frazémy ‎[1 936 bajtov]
 185. (história) ‎Termín:voľný pohyb pracovníkov ‎[1 933 bajtov]
 186. (história) ‎Termín:frazeologická narážka ‎[1 931 bajtov]
 187. (história) ‎Termín:vycestovanie cudzinca z územia Slovenskej republiky ‎[1 930 bajtov]
 188. (história) ‎Termín:citátové frazémy ‎[1 930 bajtov]
 189. (história) ‎Termín:okrídlené slová ‎[1 929 bajtov]
 190. (história) ‎Termín:verejný činiteľ ‎[1 922 bajtov]
 191. (história) ‎Termín:Ziehenova-Oppenheimova choroba ‎[1 917 bajtov]
 192. (história) ‎Termín:územná samospráva ‎[1 917 bajtov]
 193. (história) ‎Termín:zhromažďovanie ‎[1 917 bajtov]
 194. (história) ‎Termín:Najvyšší súd Slovenskej republiky ‎[1 916 bajtov]
 195. (história) ‎Termín:detektívna služba ‎[1 915 bajtov]
 196. (história) ‎Termín:svedočné v správnom konaní ‎[1 915 bajtov]
 197. (história) ‎Termín:sírovodík ‎[1 914 bajtov]
 198. (história) ‎Termín:padací buchar ‎[1 912 bajtov]
 199. (história) ‎Termín:index ľudského rozvoja ‎[1 912 bajtov]
 200. (história) ‎Termín:kúpeľné územie ‎[1 909 bajtov]
 201. (história) ‎Termín:transfer faktory ‎[1 908 bajtov]
 202. (história) ‎Termín:limitovane vyhovujúce lietadlo ‎[1 907 bajtov]
 203. (história) ‎Termín:obecné zastupiteľstvo ‎[1 904 bajtov]
 204. (história) ‎Termín:lesná stráž ‎[1 901 bajtov]
 205. (história) ‎Termín:Accipitridae ‎[1 899 bajtov]
 206. (história) ‎Termín:psychické epidémie ‎[1 898 bajtov]
 207. (história) ‎Termín:kategoriálne vlastnosti frazém ‎[1 893 bajtov]
 208. (história) ‎Termín:distribúcia ‎[1 892 bajtov]
 209. (história) ‎Termín:bunky NK ‎[1 890 bajtov]
 210. (história) ‎Hlavná stránka ‎[1 889 bajtov]
 211. (história) ‎Termín:štandardná dávka liečiva ‎[1 888 bajtov]
 212. (história) ‎Termín:občiansky preukaz ‎[1 888 bajtov]
 213. (história) ‎Termín:ochranná výchova ‎[1 880 bajtov]
 214. (história) ‎Termín:vodičské oprávnenie ‎[1 880 bajtov]
 215. (história) ‎Termín:lexikálna variantnosť frazém ‎[1 879 bajtov]
 216. (história) ‎Termín:EUROPOL ‎[1 873 bajtov]
 217. (história) ‎Termín:bagateľná vec ‎[1 871 bajtov]
 218. (história) ‎Termín:Samo ‎[1 870 bajtov]
 219. (história) ‎Termín:zákonný zástupca ‎[1 870 bajtov]
 220. (história) ‎Termín:zubný technik ‎[1 863 bajtov]
 221. (história) ‎Termín:záťaž v práci policajta ‎[1 862 bajtov]
 222. (história) ‎Termín:kovový vrchnák ‎[1 862 bajtov]
 223. (história) ‎Termín:kontrola verejnej správy vykonávaná správnymi orgánmi ‎[1 859 bajtov]
 224. (história) ‎Termín:poľná stráž ‎[1 855 bajtov]
 225. (história) ‎Termín:hovorová frazeológia ‎[1 854 bajtov]
 226. (história) ‎Termín:pragmatický aspekt frazeológie ‎[1 854 bajtov]
 227. (história) ‎Termín:individuálne schvaľovanie vstupu cudzinca na územie Slovenskej republiky ‎[1 854 bajtov]
 228. (história) ‎Termín:kvadrupól ‎[1 853 bajtov]
 229. (história) ‎Termín:kolík ‎[1 850 bajtov]
 230. (história) ‎Termín:expresívnosť frazémy ‎[1 850 bajtov]
 231. (história) ‎Termín:variantnosť frazémy ‎[1 850 bajtov]
 232. (história) ‎Termín:nelegálne zamestnávanie ‎[1 848 bajtov]
 233. (história) ‎Termín:zánik trestnosti priestupku ‎[1 846 bajtov]
 234. (história) ‎Termín:meč ‎[1 845 bajtov]
 235. (história) ‎Termín:absces² ‎[1 842 bajtov]
 236. (história) ‎Termín:kvantitatívny variant frazémy ‎[1 841 bajtov]
 237. (história) ‎Termín:zmeravenosť frazémy ‎[1 841 bajtov]
 238. (história) ‎Termín:synchrónno-porovnávacia metóda ‎[1 837 bajtov]
 239. (história) ‎Termín:SARS¹ ‎[1 836 bajtov]
 240. (história) ‎Termín:nárečová frazeológia ‎[1 835 bajtov]
 241. (história) ‎Termín:modelový tréning služobných zákrokov ‎[1 834 bajtov]
 242. (história) ‎Termín:neštátne zdravotnícke zariadenie ‎[1 832 bajtov]
 243. (história) ‎Termín:zdravotnícky záchranár ‎[1 831 bajtov]
 244. (história) ‎Termín:marketing miesta ‎[1 826 bajtov]
 245. (história) ‎Termín:obžaloba ‎[1 824 bajtov]
 246. (história) ‎Termín:frazeologické koncepcie ‎[1 817 bajtov]
 247. (história) ‎Termín:revízny lekár ‎[1 816 bajtov]
 248. (história) ‎Termín:zákaz diskriminácie ‎[1 814 bajtov]
 249. (história) ‎Termín:upustenie od potrestania ‎[1 812 bajtov]
 250. (história) ‎Termín:štátna služba ‎[1 808 bajtov]
 251. (história) ‎Termín:zadržanie zásielky ‎[1 808 bajtov]
 252. (história) ‎Termín:Fukuyamov syndróm ‎[1 808 bajtov]
 253. (história) ‎Termín:chlór ‎[1 805 bajtov]
 254. (história) ‎Termín:daňové konanie ‎[1 803 bajtov]
 255. (história) ‎Termín:arcibiskup ‎[1 800 bajtov]
 256. (história) ‎Termín:smernica ‎[1 797 bajtov]
 257. (história) ‎Termín:farmaceutický laborant ‎[1 796 bajtov]
 258. (história) ‎Termín:kontrola súladu ‎[1 793 bajtov]
 259. (história) ‎Termín:maxima ‎[1 790 bajtov]
 260. (história) ‎Termín:legenda² ‎[1 790 bajtov]
 261. (história) ‎Termín:Štátna kúpeľná komisia ‎[1 790 bajtov]
 262. (história) ‎Termín:zápisnica² ‎[1 790 bajtov]
 263. (história) ‎Termín:kyseliny ‎[1 788 bajtov]
 264. (história) ‎Termín:deminutívny variant frazémy ‎[1 787 bajtov]
 265. (história) ‎Termín:prištítne žľazy ‎[1 787 bajtov]
 266. (história) ‎Termín:vodná stráž ‎[1 786 bajtov]
 267. (história) ‎Termín:zhabanie veci ‎[1 782 bajtov]
 268. (história) ‎Termín:KIR ‎[1 782 bajtov]
 269. (história) ‎Termín:stály člen frazémy ‎[1 781 bajtov]
 270. (história) ‎Termín:Medzivládny výbor pre utečencov ‎[1 779 bajtov]
 271. (história) ‎Termín:sociálna sieť ‎[1 778 bajtov]
 272. (história) ‎Termín:látka ‎[1 774 bajtov]
 273. (história) ‎Termín:zmier² ‎[1 774 bajtov]
 274. (história) ‎Termín:hanobenie mŕtveho ‎[1 774 bajtov]
 275. (história) ‎Termín:frazeologická séria¹ ‎[1 773 bajtov]
 276. (história) ‎Termín:Európsky systém hraničného dozoru ‎[1 771 bajtov]
 277. (história) ‎Termín:domáca frazeológia ‎[1 771 bajtov]
 278. (história) ‎Termín:všeobecná invalidita ‎[1 771 bajtov]
 279. (história) ‎Termín:Európsky výbor na zabránenie mučenia a neľudského, či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania ‎[1 769 bajtov]
 280. (história) ‎Termín:urážka ‎[1 765 bajtov]
 281. (história) ‎Termín:convenience store ‎[1 765 bajtov]
 282. (história) ‎Termín:Hlinkova garda ‎[1 762 bajtov]
 283. (história) ‎Termín:aktívna imunizácia ‎[1 762 bajtov]
 284. (história) ‎Termín:prepadnutie majetku ‎[1 760 bajtov]
 285. (história) ‎Termín:frazeologická norma¹ ‎[1 759 bajtov]
 286. (história) ‎Termín:síra ‎[1 758 bajtov]
 287. (história) ‎Termín:liberalizmus¹ ‎[1 757 bajtov]
 288. (história) ‎Termín:karcinóm obličiek ‎[1 756 bajtov]
 289. (história) ‎Termín:metóda areálového opisu frazém ‎[1 755 bajtov]
 290. (história) ‎Termín:rozkazné konanie ‎[1 755 bajtov]
 291. (história) ‎Termín:reverzná osmóza ‎[1 754 bajtov]
 292. (história) ‎Termín:vysoko horľavý ‎[1 754 bajtov]
 293. (história) ‎Termín:hodnotiaca operatívnosť frazém ‎[1 748 bajtov]
 294. (história) ‎Termín:frazeologický zvrat ‎[1 747 bajtov]
 295. (história) ‎Termín:choroba podliehajúca povinnému hláseniu ‎[1 744 bajtov]
 296. (história) ‎Termín:prejednávanie priestupkov ‎[1 744 bajtov]
 297. (história) ‎Termín:acanthosis nigricans ‎[1 743 bajtov]
 298. (história) ‎Termín:regionálne úrady verejného zdravotníctva ‎[1 741 bajtov]
 299. (história) ‎Termín:sémantická klasifikácia frazém ‎[1 737 bajtov]
 300. (história) ‎Termín:asistent výživy ‎[1 735 bajtov]
 301. (história) ‎Termín:štruktúra štátom uznaných cirkví a náboženských spoločností na Slovensku ‎[1 734 bajtov]
 302. (história) ‎Termín:Národný program podpory zdravia ‎[1 733 bajtov]
 303. (história) ‎Termín:informovanosť občanov o polícii ‎[1 731 bajtov]
 304. (história) ‎Termín:príprava na zločin ‎[1 731 bajtov]
 305. (história) ‎Termín:morfologická variantnosť frazémy ‎[1 730 bajtov]
 306. (história) ‎Termín:deštrukcia frazémy ‎[1 729 bajtov]
 307. (história) ‎Termín:univerzálny ľudský zmysel frazém ‎[1 728 bajtov]
 308. (história) ‎Termín:prezumpcia neviny ‎[1 728 bajtov]
 309. (história) ‎Termín:priemerné mzdy ‎[1 726 bajtov]
 310. (história) ‎Termín:hádanka ‎[1 726 bajtov]
 311. (história) ‎Termín:mrzačenie ženských genitálií ‎[1 724 bajtov]
 312. (história) ‎Termín:frazeologická norma² ‎[1 724 bajtov]
 313. (história) ‎Termín:exekúcia ‎[1 724 bajtov]
 314. (história) ‎Termín:idióm³ ‎[1 721 bajtov]
 315. (história) ‎Termín:oprávnenia policajta ‎[1 719 bajtov]
 316. (história) ‎Termín:špecializačné štúdium ‎[1 719 bajtov]
 317. (história) ‎Termín:vyhradený bezpečnostný priestor ‎[1 718 bajtov]
 318. (história) ‎Termín:služby zamestnanosti ‎[1 717 bajtov]
 319. (história) ‎Termín:Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku ‎[1 717 bajtov]
 320. (história) ‎Termín:pracujúci ‎[1 715 bajtov]
 321. (história) ‎Termín:rozpočet verejnej správy ‎[1 713 bajtov]
 322. (história) ‎Termín:poučenie o odvolaní ‎[1 712 bajtov]
 323. (história) ‎Termín:slangové frazémy ‎[1 712 bajtov]
 324. (história) ‎Termín:aupair ‎[1 709 bajtov]
 325. (história) ‎Termín:mikroustálenosť frazémy ‎[1 707 bajtov]
 326. (história) ‎Termín:ustálený obrat ‎[1 707 bajtov]
 327. (história) ‎Termín:strihová skladba ‎[1 705 bajtov]
 328. (história) ‎Termín:Charcotov syndróm III ‎[1 704 bajtov]
 329. (história) ‎Termín:metafyzika ‎[1 704 bajtov]
 330. (história) ‎Termín:evidencia motorových vozidiel ‎[1 703 bajtov]
 331. (história) ‎Termín:demografický prechod ‎[1 703 bajtov]
 332. (história) ‎Termín:okolie frazémy ‎[1 701 bajtov]
 333. (história) ‎Termín:neprípustnosť trestného stíhania ‎[1 701 bajtov]
 334. (história) ‎Termín:dovolanie ‎[1 700 bajtov]
 335. (história) ‎Termín:výberové zisťovanie pracovných síl ‎[1 696 bajtov]
 336. (história) ‎Termín:knieža ‎[1 696 bajtov]
 337. (história) ‎Termín:úroky z omeškania ‎[1 695 bajtov]
 338. (história) ‎Termín:deeskalácia ‎[1 695 bajtov]
 339. (história) ‎Termín:sentencia ‎[1 694 bajtov]
 340. (história) ‎Termín:Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ‎[1 689 bajtov]
 341. (história) ‎Termín:výstupná prehliadka ‎[1 686 bajtov]
 342. (história) ‎Termín:aplikačná metóda ‎[1 686 bajtov]
 343. (história) ‎Termín:sociálne práva ‎[1 684 bajtov]
 344. (história) ‎Termín:klišé ‎[1 684 bajtov]
 345. (história) ‎Termín:špecializovaná príprava zamestnancov a členov hasičských jednotiek ‎[1 680 bajtov]
 346. (história) ‎Termín:metóda vypierania z kolóny ‎[1 679 bajtov]
 347. (história) ‎Termín:tabes dorsalis ‎[1 677 bajtov]
 348. (história) ‎Termín:petícia ‎[1 676 bajtov]
 349. (história) ‎Termín:zhubný kult ‎[1 675 bajtov]
 350. (história) ‎Termín:frazeologický plán jazyka ‎[1 675 bajtov]
 351. (história) ‎Termín:dôkaz ‎[1 675 bajtov]
 352. (história) ‎Termín:apelácia ‎[1 675 bajtov]
 353. (história) ‎Termín:Gilles de la Tourettov syndróm ‎[1 674 bajtov]
 354. (história) ‎Termín:povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ‎[1 674 bajtov]
 355. (história) ‎Termín:aktívne vyhľadávanie prípadov ochorenia ‎[1 674 bajtov]
 356. (história) ‎Termín:skúmanie palnej zbrane ‎[1 673 bajtov]
 357. (história) ‎Termín:ortopedický technik ‎[1 673 bajtov]
 358. (história) ‎Termín:priebežný akčný plán Spoločenstvana hodnotenie látok ‎[1 673 bajtov]
 359. (história) ‎Termín:testovacie metódy nevyužívajúce zvieratá ‎[1 672 bajtov]
 360. (história) ‎Termín:sociálna inklúzia ‎[1 671 bajtov]
 361. (história) ‎Termín:absencia ‎[1 668 bajtov]
 362. (história) ‎Termín:zdravotná dokumentácia¹ ‎[1 667 bajtov]
 363. (história) ‎Termín:produkt transformácie ‎[1 665 bajtov]
 364. (história) ‎Termín:personalizovaná medicína ‎[1 664 bajtov]
 365. (história) ‎Termín:racionalizácia ‎[1 663 bajtov]
 366. (história) ‎Termín:Charcotova-Marieho-Toothova choroba ‎[1 663 bajtov]
 367. (história) ‎Termín:sociálne služby ‎[1 661 bajtov]
 368. (história) ‎Termín:opatrenia na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine ‎[1 660 bajtov]
 369. (história) ‎Termín:vnútorné vzťahy komponentov ‎[1 660 bajtov]
 370. (história) ‎Termín:Maastrichtská zmluva ‎[1 659 bajtov]
 371. (história) ‎Termín:Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ‎[1 656 bajtov]
 372. (história) ‎Termín:frazeológia² ‎[1 656 bajtov]
 373. (história) ‎Termín:epidémia ‎[1 656 bajtov]
 374. (história) ‎Termín:egalizačná nádoba ‎[1 652 bajtov]
 375. (história) ‎Termín:diplomatický kuriér ‎[1 652 bajtov]
 376. (história) ‎Termín:Calvého-Perthesova-Leggova-Maydlova choroba ‎[1 652 bajtov]
 377. (história) ‎Termín:poradenské centrá ochrany a podpory zdravia ‎[1 651 bajtov]
 378. (história) ‎Termín:Dagobert ‎[1 648 bajtov]
 379. (história) ‎Termín:diakon ‎[1 647 bajtov]
 380. (história) ‎Termín:repliky-klišé ‎[1 646 bajtov]
 381. (história) ‎Termín:prchavá zlúčenina ‎[1 645 bajtov]
 382. (história) ‎Termín:prekážky v práci ‎[1 645 bajtov]
 383. (história) ‎Termín:anály ‎[1 642 bajtov]
 384. (história) ‎Termín:knižná frazeológia¹ ‎[1 642 bajtov]
 385. (história) ‎Termín:ochranné liečenie ‎[1 642 bajtov]
 386. (história) ‎Termín:absolutizmus ‎[1 642 bajtov]
 387. (história) ‎Termín:špecifická optická otáčavosť ‎[1 640 bajtov]
 388. (história) ‎Termín:celostný význam frazémy ‎[1 640 bajtov]
 389. (história) ‎Termín:nezisková organizácia ‎[1 639 bajtov]
 390. (história) ‎Termín:zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti ‎[1 639 bajtov]
 391. (história) ‎Termín:paradigmatická forma frazémy ‎[1 639 bajtov]
 392. (história) ‎Termín:trest ‎[1 638 bajtov]
 393. (história) ‎Termín:kalambúr ‎[1 637 bajtov]
 394. (história) ‎Termín:zdravotnícky laborant ‎[1 635 bajtov]
 395. (história) ‎Termín:absolútna chudoba ‎[1 635 bajtov]
 396. (história) ‎Termín:dietetické potraviny ‎[1 634 bajtov]
 397. (história) ‎Termín:systémová povaha frazém ‎[1 633 bajtov]
 398. (história) ‎Termín:sanitár ‎[1 633 bajtov]
 399. (história) ‎Termín:zoznam zdravotníckych pomôcok ‎[1 633 bajtov]
 400. (história) ‎Termín:etnická špecifickosť frazémy ‎[1 633 bajtov]
 401. (história) ‎Termín:Wilsonova choroba III ‎[1 633 bajtov]
 402. (história) ‎Termín:areometer ‎[1 631 bajtov]
 403. (história) ‎Termín:výskyt ochorenia ‎[1 631 bajtov]
 404. (história) ‎Termín:priestupok ‎[1 627 bajtov]
 405. (história) ‎Termín:myšlienka ‎[1 626 bajtov]
 406. (história) ‎Termín:domnienka ‎[1 626 bajtov]
 407. (história) ‎Termín:Ebsteinov syndróm ‎[1 625 bajtov]
 408. (história) ‎Termín:izoteniskop ‎[1 624 bajtov]
 409. (história) ‎Termín:faktory práce a pracovného prostredia ‎[1 624 bajtov]
 410. (história) ‎Termín:pramene správneho práva ‎[1 624 bajtov]
 411. (história) ‎Termín:pokus trestného činu ‎[1 623 bajtov]
 412. (história) ‎Termín:koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému ‎[1 621 bajtov]
 413. (história) ‎Termín:štruktúrne typy frazém ‎[1 621 bajtov]
 414. (história) ‎Termín:odpis registra trestov ‎[1 620 bajtov]
 415. (história) ‎Termín:vdovecký dôchodok ‎[1 619 bajtov]
 416. (história) ‎Termín:autentickosť frazémy ‎[1 619 bajtov]
 417. (história) ‎Termín:Gerstmannov syndróm ‎[1 619 bajtov]
 418. (história) ‎Termín:korunný svedok ‎[1 617 bajtov]
 419. (história) ‎Termín:verejná správa ‎[1 617 bajtov]
 420. (história) ‎Termín:vízový režim Európskej únie ‎[1 616 bajtov]
 421. (história) ‎Termín:Svarožič ‎[1 616 bajtov]
 422. (história) ‎Termín:konanie o priestupkoch ‎[1 616 bajtov]
 423. (história) ‎Termín:európsky vízový kódex ‎[1 615 bajtov]
 424. (história) ‎Termín:hodnotenie látky ‎[1 614 bajtov]
 425. (história) ‎Termín:skončenie klinického skúšania (lieku) ‎[1 614 bajtov]
 426. (história) ‎Termín:siedma veľmoc ‎[1 613 bajtov]
 427. (história) ‎Termín:prehliadka iných priestorov a pozemkov ‎[1 612 bajtov]
 428. (história) ‎Termín:vznik služobného pomeru ‎[1 612 bajtov]
 429. (história) ‎Termín:komunitné šírenie ‎[1 612 bajtov]
 430. (história) ‎Termín:kyselina glutámová ‎[1 611 bajtov]
 431. (história) ‎Termín:kataster nehnuteľností ‎[1 610 bajtov]
 432. (história) ‎Termín:frazeologické spojenie ‎[1 609 bajtov]
 433. (história) ‎Termín:ustálený výraz ‎[1 608 bajtov]
 434. (história) ‎Termín:Parkinsonova choroba ‎[1 606 bajtov]
 435. (história) ‎Termín:zníženie relatívneho rizika ‎[1 606 bajtov]
 436. (história) ‎Termín:marketingová logistika ‎[1 605 bajtov]
 437. (história) ‎Termín:useknutie frazémy ‎[1 605 bajtov]
 438. (história) ‎Termín:nezaujatosť ‎[1 604 bajtov]
 439. (história) ‎Termín:nespisovná frazeológia ‎[1 604 bajtov]
 440. (história) ‎Termín:zotavovacie podujatie ‎[1 602 bajtov]
 441. (história) ‎Termín:vykonateľnosť rozhodnutia ‎[1 598 bajtov]
 442. (história) ‎Termín:derivácia frazémy ‎[1 597 bajtov]
 443. (história) ‎Termín:kosák ‎[1 596 bajtov]
 444. (história) ‎Termín:environmentálny trh ‎[1 594 bajtov]
 445. (história) ‎Termín:frazéma ako fakt kultúry ‎[1 594 bajtov]
 446. (história) ‎Termín:scintilačný roztok ‎[1 593 bajtov]
 447. (história) ‎Termín:člen frazémy ‎[1 593 bajtov]
 448. (história) ‎Termín:duševná choroba ‎[1 593 bajtov]
 449. (história) ‎Termín:placebo ‎[1 593 bajtov]
 450. (história) ‎Termín:prezumpcia neviny² ‎[1 593 bajtov]
 451. (história) ‎Termín:fabula ‎[1 592 bajtov]
 452. (história) ‎Termín:frazeologické kalky ‎[1 592 bajtov]
 453. (história) ‎Termín:sociálny odstup ‎[1 592 bajtov]
 454. (história) ‎Termín:kyselina p-aminobenzoová ‎[1 591 bajtov]
 455. (história) ‎Termín:nádor ‎[1 591 bajtov]
 456. (história) ‎Termín:verejná minimálna sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ‎[1 589 bajtov]
 457. (história) ‎Termín:zastupiteľstvo ‎[1 588 bajtov]
 458. (história) ‎Termín:poradňa zdravia ‎[1 587 bajtov]
 459. (história) ‎Termín:coulometrický záznamník ‎[1 585 bajtov]
 460. (história) ‎Termín:chronický únavový syndróm ‎[1 585 bajtov]
 461. (história) ‎Termín:požiarny poplach ‎[1 584 bajtov]
 462. (história) ‎Termín:priama expozícia ‎[1 583 bajtov]
 463. (história) ‎Termín:riadenie logistiky ‎[1 583 bajtov]
 464. (história) ‎Termín:zvraty ‎[1 583 bajtov]
 465. (história) ‎Termín:konštrukčná klasifikácia frazém ‎[1 580 bajtov]
 466. (história) ‎Termín:ekvivalent ‎[1 579 bajtov]
 467. (história) ‎Termín:frazéma³ ‎[1 579 bajtov]
 468. (história) ‎Termín:drogový prekurzor ‎[1 578 bajtov]
 469. (história) ‎Termín:komunikačný kanál ‎[1 576 bajtov]
 470. (história) ‎Termín:virológia ‎[1 576 bajtov]
 471. (história) ‎Termín:frazeodidaktika ‎[1 575 bajtov]
 472. (história) ‎Termín:samostatnosť vyššieho územného celku ‎[1 573 bajtov]
 473. (história) ‎Termín:nelegálna práca ‎[1 572 bajtov]
 474. (história) ‎Termín:probácia² ‎[1 572 bajtov]
 475. (história) ‎Termín:vízum na dlhodobý pobyt ‎[1 571 bajtov]
 476. (história) ‎Termín:peptický vred ‎[1 571 bajtov]
 477. (história) ‎Termín:ddobromyseľnosť ‎[1 570 bajtov]
 478. (história) ‎Termín:lekárska služba prvej pomoci ‎[1 569 bajtov]
 479. (história) ‎Termín:mätúci faktor ‎[1 568 bajtov]
 480. (história) ‎Termín:klasifikácia frazém podľa vzťahu k spisovnému jazyku ‎[1 566 bajtov]
 481. (história) ‎Termín:uchádzač o zamestnanie ‎[1 564 bajtov]
 482. (história) ‎Termín:hlasovanie ‎[1 563 bajtov]
 483. (história) ‎Termín:koncová sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ‎[1 562 bajtov]
 484. (história) ‎Termín:verejná služba ‎[1 562 bajtov]
 485. (história) ‎Termín:frazeológia¹ ‎[1 562 bajtov]
 486. (história) ‎Termín:event marketing ‎[1 561 bajtov]
 487. (história) ‎Termín:hromadné prepúšťanie ‎[1 560 bajtov]
 488. (história) ‎Termín:prevzdušňovanie a miešanie ‎[1 559 bajtov]
 489. (história) ‎Termín:frazeologická parametrizácia ‎[1 559 bajtov]
 490. (história) ‎Termín:polícia ‎[1 559 bajtov]
 491. (história) ‎Termín:žiadosť o autorizáciu ‎[1 558 bajtov]
 492. (história) ‎Termín:hygiena výživy¹ ‎[1 558 bajtov]
 493. (história) ‎Termín:masová produkcia ‎[1 557 bajtov]
 494. (história) ‎Termín:libertarianizmus ‎[1 556 bajtov]
 495. (história) ‎Termín:operatívna strategická analýza ‎[1 554 bajtov]
 496. (história) ‎Termín:svetlobunkový karcinóm obličiek ‎[1 554 bajtov]
 497. (história) ‎Termín:kúpeľné prostredie ‎[1 554 bajtov]
 498. (história) ‎Termín:kontokorentný úver ‎[1 553 bajtov]
 499. (história) ‎Termín:hygiena životného prostredia ‎[1 552 bajtov]
 500. (história) ‎Termín:ANA ‎[1 549 bajtov]

Zobraziť (predchádzajúcich 500 | nasledujúcich 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).