Dlhé stránky

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Nižšie je zobrazených max 250 výsledkov v rozsahu #1 – #250.

Zobraziť (predchádzajúcich 250 | nasledujúcich 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. (história) ‎O projekte/Ako editovať ‎[34 305 bajtov]
 2. (história) ‎Viac o terminológii a terminologických otázkach ‎[22 375 bajtov]
 3. (história) ‎O projekte/Odkazy ‎[13 524 bajtov]
 4. (história) ‎Štatistiky (všetky) ‎[12 702 bajtov]
 5. (história) ‎O projekte ‎[10 324 bajtov]
 6. (história) ‎Štatistiky ‎[8 862 bajtov]
 7. (história) ‎O projekte/Najčastejšie otázky ‎[7 802 bajtov]
 8. (história) ‎Časté otázky ‎[7 360 bajtov]
 9. (história) ‎Termín:textotvorné potencie frazém ‎[4 905 bajtov]
 10. (história) ‎Termín:policajný zbor ‎[4 425 bajtov]
 11. (história) ‎Termín:frazeologická kontaminácia ‎[4 391 bajtov]
 12. (história) ‎Termín:Eurojust ‎[4 367 bajtov]
 13. (história) ‎Termín:sekta ‎[4 015 bajtov]
 14. (história) ‎Termín:acetylácia ‎[3 921 bajtov]
 15. (história) ‎Termín:frazeologické paronymá ‎[3 920 bajtov]
 16. (história) ‎Termín:Európska únia ‎[3 762 bajtov]
 17. (história) ‎Termín:frazeologizácia ‎[3 757 bajtov]
 18. (história) ‎Termín:betón ‎[3 646 bajtov]
 19. (história) ‎Termín:transformácie frazém ‎[3 505 bajtov]
 20. (história) ‎Termín:združené pomenovania ‎[3 483 bajtov]
 21. (história) ‎Termín:vznik frazém ‎[3 434 bajtov]
 22. (história) ‎Termín:utajované skutočnosti ‎[3 416 bajtov]
 23. (história) ‎Termín:príslovie ‎[3 391 bajtov]
 24. (história) ‎Termín:idiomatickosť frazémy ‎[3 336 bajtov]
 25. (história) ‎Termín:povinnosti policajta ‎[3 259 bajtov]
 26. (história) ‎Termín:Haagsky program ‎[3 238 bajtov]
 27. (história) ‎Termín:porekadlo ‎[3 193 bajtov]
 28. (história) ‎Termín:povrávka ‎[3 176 bajtov]
 29. (história) ‎Bibliografia ‎[3 165 bajtov]
 30. (história) ‎Termín:obnova konania ‎[3 156 bajtov]
 31. (história) ‎Termín:obraznosť frazémy ‎[3 156 bajtov]
 32. (história) ‎Termín:teritoriálne hľadisko systému acquis Schengen ‎[3 150 bajtov]
 33. (história) ‎Termín:modely významu frazémy ‎[3 073 bajtov]
 34. (história) ‎Termín:wellerizmus ‎[3 073 bajtov]
 35. (história) ‎Termín:podoba frazémy ‎[3 001 bajtov]
 36. (história) ‎Termín:rybárska stráž ‎[2 993 bajtov]
 37. (história) ‎O projekte/Oznamy ‎[2 991 bajtov]
 38. (história) ‎Termín:abstinentné hnutie ‎[2 967 bajtov]
 39. (história) ‎Termín:minimálne frazémy ‎[2 966 bajtov]
 40. (história) ‎Termín:variant frazémy ‎[2 904 bajtov]
 41. (história) ‎Termín:frazeologicky viazaný význam slova ‎[2 894 bajtov]
 42. (história) ‎Termín:slovotvorný variant frazémy ‎[2 840 bajtov]
 43. (história) ‎Termín:teória a prax vyšetrovania ‎[2 823 bajtov]
 44. (história) ‎Termín:publicistická frazeológia ‎[2 805 bajtov]
 45. (história) ‎Termín:frazeologická chyba ‎[2 769 bajtov]
 46. (história) ‎Termín:frazeografia ‎[2 760 bajtov]
 47. (história) ‎Termín:dopravný inšpektorát ‎[2 731 bajtov]
 48. (história) ‎Termín:kvantitatívny rozsah frazémy ‎[2 723 bajtov]
 49. (história) ‎Termín:konotácie ‎[2 713 bajtov]
 50. (história) ‎Termín:SARS CoV2 ‎[2 697 bajtov]
 51. (história) ‎Termín:komerčná komunikácia ‎[2 685 bajtov]
 52. (história) ‎Termín:lexikálny variant frazémy ‎[2 678 bajtov]
 53. (história) ‎Termín:súčasná frazeológia ‎[2 673 bajtov]
 54. (história) ‎Termín:koronavírusy ‎[2 666 bajtov]
 55. (história) ‎Termín:Ct ‎[2 652 bajtov]
 56. (história) ‎Termín:pranostika ‎[2 609 bajtov]
 57. (história) ‎Termín:štrukturálna stránka systému acquis Schengen ‎[2 594 bajtov]
 58. (história) ‎Termín:preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania ‎[2 578 bajtov]
 59. (história) ‎Termín:výkon rozhodnutia ‎[2 577 bajtov]
 60. (história) ‎Termín:ústava ‎[2 566 bajtov]
 61. (história) ‎Termín:populárna kultúra ‎[2 562 bajtov]
 62. (história) ‎Termín:Acari ‎[2 555 bajtov]
 63. (história) ‎Termín:dopravné priestupky ‎[2 542 bajtov]
 64. (história) ‎Termín:funkcionálna stránka systému acquis Schengen ‎[2 540 bajtov]
 65. (história) ‎Termín:objasňovanie priestupkov ‎[2 538 bajtov]
 66. (história) ‎Termín:efektívnosť ‎[2 523 bajtov]
 67. (história) ‎Termín:priťažujúca okolnosť ‎[2 498 bajtov]
 68. (história) ‎Termín:filmový scenár ‎[2 494 bajtov]
 69. (história) ‎Termín:EUR-LEX ‎[2 487 bajtov]
 70. (história) ‎Termín:rozhodnutie ‎[2 478 bajtov]
 71. (história) ‎Termín:valencia ‎[2 474 bajtov]
 72. (história) ‎Termín:acetylcholínesteráza ‎[2 470 bajtov]
 73. (história) ‎Termín:správne konanie ‎[2 465 bajtov]
 74. (história) ‎Termín:Schengenský informačný systém ‎[2 459 bajtov]
 75. (história) ‎Termín:sociálna exklúzia ‎[2 450 bajtov]
 76. (história) ‎Termín:zvyčajný kontext frazémy ‎[2 444 bajtov]
 77. (história) ‎Termín:účastník konania ‎[2 437 bajtov]
 78. (história) ‎Termín:používanie úradnej pečiatky ‎[2 408 bajtov]
 79. (história) ‎Termín:stráž prírody ‎[2 395 bajtov]
 80. (história) ‎Termín:frazeologické slovníky ‎[2 377 bajtov]
 81. (história) ‎Termín:štylistická klasifikácia frazém ‎[2 376 bajtov]
 82. (história) ‎Termín:vidové varianty frazémy ‎[2 370 bajtov]
 83. (história) ‎Termín:konzulárne výsady a imunity ‎[2 367 bajtov]
 84. (história) ‎Termín:frazeosémantické polia ‎[2 364 bajtov]
 85. (história) ‎Termín:aforizmus ‎[2 346 bajtov]
 86. (história) ‎Termín:epidemiológia¹ ‎[2 323 bajtov]
 87. (história) ‎Termín:miestna príslušnosť ‎[2 310 bajtov]
 88. (história) ‎Termín:súslovie ‎[2 308 bajtov]
 89. (história) ‎Termín:frazeologické neologizmy ‎[2 305 bajtov]
 90. (história) ‎Termín:vodičský preukaz ‎[2 281 bajtov]
 91. (história) ‎Termín:premenlivý člen frazémy ‎[2 277 bajtov]
 92. (história) ‎Termín:zastarané frazémy ‎[2 257 bajtov]
 93. (história) ‎Termín:CSR ‎[2 254 bajtov]
 94. (história) ‎Termín:knižná frazeológia² ‎[2 250 bajtov]
 95. (história) ‎Termín:zbrojná licencia ‎[2 239 bajtov]
 96. (história) ‎Termín:kardinál¹ ‎[2 237 bajtov]
 97. (história) ‎Termín:frazeologické antonymá ‎[2 234 bajtov]
 98. (história) ‎Termín:idióm¹ ‎[2 232 bajtov]
 99. (história) ‎Termín:Acanthocephala ‎[2 225 bajtov]
 100. (história) ‎Termín:anomálnosť frazémy ‎[2 219 bajtov]
 101. (história) ‎Termín:frazeologické univerzálie ‎[2 198 bajtov]
 102. (história) ‎Termín:Caffeyova choroba ‎[2 197 bajtov]
 103. (história) ‎Termín:frazeologické synonymá ‎[2 188 bajtov]
 104. (história) ‎Termín:vražda novonarodeného dieťaťa matkou ‎[2 182 bajtov]
 105. (história) ‎Termín:Dublinská dohoda ‎[2 173 bajtov]
 106. (história) ‎Termín:referendum ‎[2 161 bajtov]
 107. (história) ‎Termín:Jaffého-Lichtensteinova choroba ‎[2 156 bajtov]
 108. (história) ‎Termín:znevýhodnený uchádzač o zamestnanie ‎[2 152 bajtov]
 109. (história) ‎Termín:sestra ‎[2 150 bajtov]
 110. (história) ‎Termín:subfrazéma ‎[2 150 bajtov]
 111. (história) ‎Termín:internacionalizmy vo frazeológii ‎[2 147 bajtov]
 112. (história) ‎Termín:Banderovci ‎[2 146 bajtov]
 113. (história) ‎Termín:ideografický opis frazém ‎[2 144 bajtov]
 114. (história) ‎Termín:frazeologický zrast ‎[2 140 bajtov]
 115. (história) ‎Termín:sekera ‎[2 140 bajtov]
 116. (história) ‎Termín:byzantské príslovie ‎[2 137 bajtov]
 117. (história) ‎Termín:Gardnerov syndróm I ‎[2 131 bajtov]
 118. (história) ‎Termín:acetón ‎[2 130 bajtov]
 119. (história) ‎Termín:prvky systému vízového režimu Európskej únie ‎[2 127 bajtov]
 120. (história) ‎Termín:Perún ‎[2 121 bajtov]
 121. (história) ‎Termín:historický variant frazémy ‎[2 120 bajtov]
 122. (história) ‎Termín:poľahčujúca okolnosť ‎[2 119 bajtov]
 123. (história) ‎Termín:bezdomovec ‎[2 116 bajtov]
 124. (história) ‎Termín:zvyšok frazémy ‎[2 115 bajtov]
 125. (história) ‎Termín:úslovie¹ ‎[2 114 bajtov]
 126. (história) ‎Termín:farmaceut ‎[2 113 bajtov]
 127. (história) ‎Termín:hyperonymia frazém ‎[2 113 bajtov]
 128. (história) ‎Termín:filmová kamera ‎[2 111 bajtov]
 129. (história) ‎Termín:alergická reakcia ‎[2 108 bajtov]
 130. (história) ‎Termín:jurisdikcia ‎[2 108 bajtov]
 131. (história) ‎Termín:Medzinárodná organizácia pre utečencov ‎[2 090 bajtov]
 132. (história) ‎Termín:slogan¹ ‎[2 088 bajtov]
 133. (história) ‎Termín:potenciálny člen frazémy ‎[2 076 bajtov]
 134. (história) ‎Termín:ustálené prirovnanie ‎[2 075 bajtov]
 135. (história) ‎Termín:viacslovnosť frazémy ‎[2 075 bajtov]
 136. (história) ‎Termín:žltá žurnalistika ‎[2 068 bajtov]
 137. (história) ‎Termín:jednoslovné frazémy ‎[2 066 bajtov]
 138. (história) ‎Termín:evidenčné číslo ‎[2 063 bajtov]
 139. (história) ‎Termín:kľúčové slovo frazémy ‎[2 063 bajtov]
 140. (história) ‎Termín:morfologická mikroustálenosť ‎[2 063 bajtov]
 141. (história) ‎Termín:teória cudzineckej polície ‎[2 062 bajtov]
 142. (história) ‎Termín:započítanie väzby a trestu ‎[2 055 bajtov]
 143. (história) ‎Termín:Aspergerov syndróm ‎[2 054 bajtov]
 144. (história) ‎Termín:aktualizačné postupy ‎[2 051 bajtov]
 145. (história) ‎Termín:frazeologický ekvivalent ‎[2 050 bajtov]
 146. (história) ‎Termín:zmier ‎[2 042 bajtov]
 147. (história) ‎Termín:prenesená pôsobnosť ‎[2 041 bajtov]
 148. (história) ‎Termín:sociálna diferencia frazém ‎[2 040 bajtov]
 149. (história) ‎Termín:združovanie ‎[2 039 bajtov]
 150. (história) ‎Termín:idiomológia ‎[2 036 bajtov]
 151. (história) ‎Termín:studený absces ‎[2 034 bajtov]
 152. (história) ‎Termín:bezvízový režim Slovenskej republiky ‎[2 032 bajtov]
 153. (história) ‎Termín:čestné vyhlásenie ‎[2 027 bajtov]
 154. (história) ‎Termín:referenčný interval ‎[2 026 bajtov]
 155. (história) ‎Termín:kasácia ‎[2 024 bajtov]
 156. (história) ‎Termín:lexikalizované spojenie ‎[2 023 bajtov]
 157. (história) ‎Termín:vyhostenie ‎[2 021 bajtov]
 158. (história) ‎Termín:morfologický variant frazémy ‎[2 020 bajtov]
 159. (história) ‎Termín:Zmluva o Ústave pre Európu ‎[2 019 bajtov]
 160. (história) ‎Termín:zaistenie cudzinca ‎[2 019 bajtov]
 161. (história) ‎Termín:hlásenia choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania ‎[2 019 bajtov]
 162. (história) ‎Termín:Diamondov-Blackfanov syndróm ‎[2 018 bajtov]
 163. (história) ‎Termín:ekvivalentnosť frazémy so slovom ‎[2 012 bajtov]
 164. (história) ‎Termín:hyponymia frazém ‎[2 001 bajtov]
 165. (história) ‎Termín:identita frazémy ‎[2 001 bajtov]
 166. (história) ‎Termín:konštanta refraktometra ‎[1 999 bajtov]
 167. (história) ‎Termín:afekt ‎[1 992 bajtov]
 168. (história) ‎Termín:úslovie² ‎[1 992 bajtov]
 169. (história) ‎Termín:kronika ‎[1 988 bajtov]
 170. (história) ‎Termín:klasifikácia spotrebného tovaru ‎[1 981 bajtov]
 171. (história) ‎Termín:Národný register pacientov s onkologickým ochorením ‎[1 978 bajtov]
 172. (história) ‎Termín:vdovský dôchodok ‎[1 978 bajtov]
 173. (história) ‎Termín:zákonný zástupca v správnom konaní ‎[1 976 bajtov]
 174. (história) ‎Termín:rádiologický asistent ‎[1 974 bajtov]
 175. (história) ‎Termín:ustálené slovné spojenie ‎[1 961 bajtov]
 176. (história) ‎Termín:náležitosti rozhodnutia ‎[1 956 bajtov]
 177. (história) ‎Termín:ľudské práva ‎[1 955 bajtov]
 178. (história) ‎Termín:neregulárny migrant ‎[1 953 bajtov]
 179. (história) ‎Termín:voľné pracovné miesto ‎[1 952 bajtov]
 180. (história) ‎Termín:individuálny variant ‎[1 943 bajtov]
 181. (história) ‎Termín:klinická zodpovednosť ‎[1 941 bajtov]
 182. (história) ‎Termín:zbrojný preukaz ‎[1 939 bajtov]
 183. (história) ‎Termín:Národné centrum zdravotníckych informácií ‎[1 937 bajtov]
 184. (história) ‎Termín:vnútorná forma frazémy ‎[1 936 bajtov]
 185. (história) ‎Termín:voľný pohyb pracovníkov ‎[1 933 bajtov]
 186. (história) ‎Termín:frazeologická narážka ‎[1 931 bajtov]
 187. (história) ‎Termín:vycestovanie cudzinca z územia Slovenskej republiky ‎[1 930 bajtov]
 188. (história) ‎Termín:citátové frazémy ‎[1 930 bajtov]
 189. (história) ‎Termín:okrídlené slová ‎[1 929 bajtov]
 190. (história) ‎Termín:verejný činiteľ ‎[1 922 bajtov]
 191. (história) ‎Termín:Ziehenova-Oppenheimova choroba ‎[1 917 bajtov]
 192. (história) ‎Termín:územná samospráva ‎[1 917 bajtov]
 193. (história) ‎Termín:zhromažďovanie ‎[1 917 bajtov]
 194. (história) ‎Termín:Najvyšší súd Slovenskej republiky ‎[1 916 bajtov]
 195. (história) ‎Termín:detektívna služba ‎[1 915 bajtov]
 196. (história) ‎Termín:svedočné v správnom konaní ‎[1 915 bajtov]
 197. (história) ‎Termín:sírovodík ‎[1 914 bajtov]
 198. (história) ‎Termín:padací buchar ‎[1 912 bajtov]
 199. (história) ‎Termín:index ľudského rozvoja ‎[1 912 bajtov]
 200. (história) ‎Termín:kúpeľné územie ‎[1 909 bajtov]
 201. (história) ‎Termín:transfer faktory ‎[1 908 bajtov]
 202. (história) ‎Termín:limitovane vyhovujúce lietadlo ‎[1 907 bajtov]
 203. (história) ‎Termín:obecné zastupiteľstvo ‎[1 904 bajtov]
 204. (história) ‎Termín:lesná stráž ‎[1 901 bajtov]
 205. (história) ‎Termín:Accipitridae ‎[1 899 bajtov]
 206. (história) ‎Termín:psychické epidémie ‎[1 898 bajtov]
 207. (história) ‎Termín:kategoriálne vlastnosti frazém ‎[1 893 bajtov]
 208. (história) ‎Termín:distribúcia ‎[1 892 bajtov]
 209. (história) ‎Termín:bunky NK ‎[1 890 bajtov]
 210. (história) ‎Hlavná stránka ‎[1 889 bajtov]
 211. (história) ‎Termín:štandardná dávka liečiva ‎[1 888 bajtov]
 212. (história) ‎Termín:občiansky preukaz ‎[1 888 bajtov]
 213. (história) ‎Termín:ochranná výchova ‎[1 880 bajtov]
 214. (história) ‎Termín:vodičské oprávnenie ‎[1 880 bajtov]
 215. (história) ‎Termín:lexikálna variantnosť frazém ‎[1 879 bajtov]
 216. (história) ‎Termín:EUROPOL ‎[1 873 bajtov]
 217. (história) ‎Termín:bagateľná vec ‎[1 871 bajtov]
 218. (história) ‎Termín:Samo ‎[1 870 bajtov]
 219. (história) ‎Termín:zákonný zástupca ‎[1 870 bajtov]
 220. (história) ‎Termín:zubný technik ‎[1 863 bajtov]
 221. (história) ‎Termín:záťaž v práci policajta ‎[1 862 bajtov]
 222. (história) ‎Termín:kovový vrchnák ‎[1 862 bajtov]
 223. (história) ‎Termín:kontrola verejnej správy vykonávaná správnymi orgánmi ‎[1 859 bajtov]
 224. (história) ‎Termín:poľná stráž ‎[1 855 bajtov]
 225. (história) ‎Termín:hovorová frazeológia ‎[1 854 bajtov]
 226. (história) ‎Termín:pragmatický aspekt frazeológie ‎[1 854 bajtov]
 227. (história) ‎Termín:individuálne schvaľovanie vstupu cudzinca na územie Slovenskej republiky ‎[1 854 bajtov]
 228. (história) ‎Termín:kvadrupól ‎[1 853 bajtov]
 229. (história) ‎Termín:kolík ‎[1 850 bajtov]
 230. (história) ‎Termín:expresívnosť frazémy ‎[1 850 bajtov]
 231. (história) ‎Termín:variantnosť frazémy ‎[1 850 bajtov]
 232. (história) ‎Termín:nelegálne zamestnávanie ‎[1 848 bajtov]
 233. (história) ‎Termín:zánik trestnosti priestupku ‎[1 846 bajtov]
 234. (história) ‎Termín:meč ‎[1 845 bajtov]
 235. (história) ‎Termín:absces² ‎[1 842 bajtov]
 236. (história) ‎Termín:kvantitatívny variant frazémy ‎[1 841 bajtov]
 237. (história) ‎Termín:zmeravenosť frazémy ‎[1 841 bajtov]
 238. (história) ‎Termín:synchrónno-porovnávacia metóda ‎[1 837 bajtov]
 239. (história) ‎Termín:SARS¹ ‎[1 836 bajtov]
 240. (história) ‎Termín:nárečová frazeológia ‎[1 835 bajtov]
 241. (história) ‎Termín:modelový tréning služobných zákrokov ‎[1 834 bajtov]
 242. (história) ‎Termín:neštátne zdravotnícke zariadenie ‎[1 832 bajtov]
 243. (história) ‎Termín:zdravotnícky záchranár ‎[1 831 bajtov]
 244. (história) ‎Termín:marketing miesta ‎[1 826 bajtov]
 245. (história) ‎Termín:obžaloba ‎[1 824 bajtov]
 246. (história) ‎Termín:frazeologické koncepcie ‎[1 817 bajtov]
 247. (história) ‎Termín:revízny lekár ‎[1 816 bajtov]
 248. (história) ‎Termín:zákaz diskriminácie ‎[1 814 bajtov]
 249. (história) ‎Termín:upustenie od potrestania ‎[1 812 bajtov]
 250. (história) ‎Termín:štátna služba ‎[1 808 bajtov]

Zobraziť (predchádzajúcich 250 | nasledujúcich 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).