Výkladové terminologické slovníky SAV (1952 – 1964)

Sekcia výkladových terminologických slovníkov obsahuje bibliografické údaje, krátke anotácie a voľne stiahnuteľné PDF verzie 21 terminologických slovníkov, ktoré vypracovali príslušné terminologické komisie pri vtedajšom Ústave slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied a umení a ktoré vydala Slovenská akadémia vied v rokoch 1952 – 1964. Z hľadiska tematického tu možno nájsť terminológiu banícku, fotografickú, lesnícku, leteckú, právnickú, chemickú, strojnícku, matematickú, genetickú, veterinársku, optickú, železničnú, zememeračskú terminológiu, terminológiu obrábania kovov, silikátového priemyslu, telesnej výchovy, televízie, vodného hospodárstva. V popise k jednotlivým slovníkom sa okrem základnej informácie o spôsobe spracovania jednotlivých hesiel uvádzajú členovia a predsedovia príslušných terminologických komisií a tiež spolupracovníci a jazykoví poradcovia Ústavu slovenského jazyka SAVU. V prípade niektorých slovníkov obsahuje ich popis aj parafrázu alebo citát z dobových recenzií.